BAADER Food Systems Denmark A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg har været ansat ved Linco i kortere tid, og indgår i Management teamet i Trige. Jeg er så langt meget positiv over havd jeg har oplevet og kan se og høre hvor meget virksomheden har flyttet sig de seneste 2 til 3 år. Der er stadig noget at arbejde med, men vi er rigtig godt på vej, og det kan man mærke på arbejdsmiljø og kulturen i virksomheden.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Et firma hvor der kort afstand til ledelsen. Stor lydhørhed overfor forslag til forandringer i processerne, hvor der samtidig gives plads til at optimeringsforslag gennemføres. Et godt kollegialt sammenhold.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

It is a family company, easy management structure, good environment and colleagues

Negativ kommentar

Sometimes clear responsibilities split is missing

Evaluering

Positiv kommentar

I den seneste lange tid har vi haft en ren dansk ledelse. Det er en klar forbedring iht. kultur og samarbejde.

Negativ kommentar

Tysk moder selskab: Her skal man nogen gange være tålmodig

Evaluering

Positiv kommentar

Et rart og jordnært sted at arbejde med gode kollegaer og mulighed for udvikling. Jeg følte mig hjemme fra første færd.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

God arbejdsplads med fokus på samarbejde og trivsel.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg er glad for at være ved LINCO. Vi flytter os i den rigtige retning, især efter ledelsen er blevet dansk og tilstedeværende. Dansk ledelse smitter af på kulturen og kommunikationen, hvilket er positivt.

Negativ kommentar

Der er tysk ejerskab og beslutningsprocessen fra moderselskabet, kan virke langsommelig.

Evaluering

Positiv kommentar

nogle gode kollegaer

Negativ kommentar

Dårlig ledelse samt nepotisme

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger der gerne vil gøre en forskel på trods af ledelsen

Negativ kommentar

Dårlig ledelse hvilket især skyldes den manglende føling fra de tyske ejere, der ikke har forstået den danske kultur

Evaluering

Positiv kommentar

God arbejdsplads med hjælpsomme kolleger

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger. Ambitiøs i forhold til vækst. Arbejder med interne processer. Brede rammer.

Negativ kommentar

Omskiftelig topledelse, der ofte agerer impulsivt. Mangler stabilitet til at understøtte vækst. Politik fylder meget.

Evaluering

Positiv kommentar

Generelt hjælpsomme kolleger i de fleste afdelinger.

Negativ kommentar

På papiret gode intentioner men kulturen og arbejdsmiljøet er syg på grund af topledelsen. Så snart man påpeger det overfor ledelsen, så bliver man fyret og bliver fulgt til døren. Rigtig mange medarbejdere har oplevet det.

Evaluering

Positiv kommentar

Flextids ordningen fungerer rigtig godt. Ferie og fridage kan stort set afvikles som man vil. Rimelig god løn.

Negativ kommentar

Der bliver gjort stor forskel på virksomhedens ansatte. Ikke aller regler gælder for alle. Man bliver "overvåget" ... Man straffer dem der tør sige deres mening med en opsigelse ved først givne lejlighed.