vand og affald

Vand og Affald er Svendborg Kommunes forsyningsselskab. Vi har vores rod i fællesskabets beslutning om at investere i sundhed og bevare vores livsgrundlag, at passe på noget, der er større end den enkeltes behov og ønsker, og opgaven er blevet endnu større, end den før har været.

Vores vision handler om i fællesskab at bevare vores livsgrundlag. For os som samfund, individer og for planter og dyr omkring os. Vi er en aktiv spiller i samfundets omstilling til bæredygtighed, og der er især tre store temaer, der sætter dagsordenen for vores arbejde:

  • Vi skal sikre vores grundvand mod forurening
  • Vi skal sørge for en maksimal udnyttelse af ressourcerne i vores affald
  • Vi skal afprøve og forfine metoder, som kan håndtere øgede regnmængder.

Vores strategiske pejlemærker er:

  • Klima og ressourcer
  • Fællesskaber og samarbejde
  • Socialt ansvarlig virksomhed
  • Økonomisk ansvarlig virksomhed