Kommuneqarfik Sermersooq

Evaluering

Positiv kommentar

gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdet, følelse af at gøre en forskel, for borgerne og udvikle området. Gode kollegaer

Negativ kommentar

stor arbejds byrde, følelse af aldrig at kunne komme igennem stakken af arbejde der ligger fra tidligere. Man skal være god til at sige fra, ellers drukner man.

Evaluering

Positiv kommentar

Medarbejderudskiftningen betyder, at man kan være heldig at blive forfremmet eller få karrieremæssige muligheder man ikke på samme måde ville få andre steder. Jeg oplevede en ret stor frihed under ansvar, og dermed god mulighed for at tilrettelægge eget arbejde.

Negativ kommentar

Det er en virksomhed med en meget stor personaleudskiftning. Værdier er således sjældent gennemgående, og det kan være yderst tilfældigt om du er i en afdeling med gode kollegaer og ledelse. Medarbejderudskiftningen betyder også at det ikke er alle ledere der er fagligt kvalificerede til deres stilling.

Evaluering

Positiv kommentar

Travlhed, glæde, god samarbejde

Negativ kommentar

Noget med lederens u-fantasifuld ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

God arbejdsplads og kollega

Negativ kommentar

Ingen

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdet i sig selv var spændende. Men det er overordentligt svært at sige noget godt om virksomheden.

Negativ kommentar

Generelt en stor personale-/ledelsesomsætning. Generelt en 'top-down' styring - hvilket kan være godt for nogle. Ikke et sted jeg ville anbefale til selvstændigt tænkende mennesker. Er meget glad for ikke at være en del af den virksomhed længere. Er præget af Peter Princippet. Ledelsen forventer mere end den selv kan leve op til. Relevante forslag til forbedringer ignoreres. Forskelsbehandling af medarbejdere uden saglig/faglig baggrund. Nepotistisk kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er gode udviklingsmuligheder samt god mulighed for selv at sætte sit præg.

Negativ kommentar

Afdelingen jeg arbejder i bærer præg af manglende ledelse og stor personale omsætning.