DANISH CROWN A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Efter at have hørt ret skidt om virksomheden har det været en enormt positiv overraskelse at komme hertil. Nok er man på flere områder underudviklet, men der er en imponerende villighed til at gøre noget ved tingene, samarbejde på tværs og spille hinanden stærkere. Der lader også til at være sket en del ift. ledelse og kultur de senere år. Derudover ligger de fint lønmæssigt.

Negativ kommentar

Den nye kultur er stadig under udvikling, og der er nogle basics ift. rapportering, datastrukturer osv. Der stadig kræver en del arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

Overarbejde findes

Negativ kommentar

Ledelse, akkord arbejde, forfærdelig arbejdsmiljø

Evaluering

Positiv kommentar

Super gode kollegaer og det er både polske og danske , gode penge hvis man kan flytte fingrene.

Negativ kommentar

Dårlig daglig ledelse og en Dårlig sygdoms håndtering hvis man bliver slidt op før pension og det bliver man idag , hårdt arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

ok

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

En spændende og kompleks koncern, der fungerer som paraply for en række underselskaber med decentrale direktioner og målsætninger. Der arbejdes konstant på at optimale driften ift. især lønsomhed, hvor der kan hentes marginaler på stor bulk-volumen. Guldæggene ligger i biprodukter (slagteriaffald) og forædlede produkter. Den store omsætning ligger på slagteridrift, der bidrager marginalt til indtjeningen. Når råvareprisen er høj, tager forædlingsvirksomhederne penge - og omvendt. Der er generelt en høj anciennitet, og en lidt "familieagtig" omgangsform internt i divisionerne.

Negativ kommentar

Den fragmenterede selskabsform og indbyggede "kamp" om råvarer/indtjening bidrager til, at der ikke er så konstruktive samarbejder på tværs af divisioner. Kulturen er meget forskelligartet mellem administration og produktion, og igen fra slagterier til forædlingsfabrikker. Koncernen er noget konservativ i sin tilgang til nye tendenser inden for især bæredygtighed, økologi og ændrede forbrugervaner. Og "gemmer" sig tit bag Landbrug & Fødevarer - frem for at gå forrest selv. Ledelsesformen er - især i slagteridivisioner - noget præget af "management by fear". Tilgangen til arbejdsmiljø er svag.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Rigtig dårlig ledelsesadfærd blandt nogle ledere.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdstid og løn

Negativ kommentar

Alt undtagen løn og arbejdstid

Evaluering

Positiv kommentar

Karriere mulighederne er gode hvis du er deres egen...

Negativ kommentar

Der er stor forskel på behandlingen af medarbejder. Eksport er en afdeling med stor forskelsbehandling og det er ikke kun fra ledelsen men også medarbejder imellem.

Evaluering

Positiv kommentar

Udmærket plads til at lave lidt hurtige penge

Negativ kommentar

Ikke et sted jeg havde tænkt mig at blive gammel. Elendig sygepolitik

Evaluering

Positiv kommentar

Styr på tingene.

Negativ kommentar

Man bliver let glemt.

Evaluering

Positiv kommentar

Stort råderum som leder

Negativ kommentar

Meget bureaukrati i organisationen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode arbejdstider. Gode kollegaer.

Negativ kommentar

Topstyret arrogant ledelse. Går altid efter laveste fællesnævner. Problemer er ens egen skyld. Løn. Svært at få kvalificerede medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer. Man arbejder i teams, der tilpasser fridage og ferie, oftest uden ledelsen indblanding.

Negativ kommentar

Minimal kontakt med ledelsen.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt humør. Her er samarbejde = Flere penge og godt arbejdsmiljø-klima!

Negativ kommentar

Meget tempo fyldt. Du skal ikke være sart. Første par dage vil man uvilkårligt få ondt i bevægeapparatet. Og samarbejd med kollega ellers går den ikke. Vær præcis fra pause.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode arbejdstider.

Negativ kommentar

Lønnen står ikke mål med arbejds indsatsen. Dårlig ledelse, Tænker kun i kroner og ører,har ingen respekt for de ansatte. Dårligt materiel, der ikke vedligeholdes......

Evaluering

Positiv kommentar

Ikke noget

Negativ kommentar

Er lige glade med sine ansatte nye akkorder hele tiden tænker kun på egen indtjening

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg er ansat som laborant. Det bedste er, at der er mange forskellige funktioner, så det ikke er det samme, som jeg skal lave dag ud og dag ind.

Negativ kommentar

Hvis jeg går til chefen med et problem, bliver det vendt, så det bliver et angreb på en selv, hvis hun ikke har noget på en, finder hun på fiktive historier om en. Det giver dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Får løn hver uge

Negativ kommentar

Det er der ikke plads til at skrive her.

Evaluering

Positiv kommentar

Personalegoder ifm leje af sommerhuse/feriehuse til hhv 1500 kr eller 3000kr

Negativ kommentar

dårlig ledelse, mellemlederniveau dårligt ikke lyttende til personale. egenrådig, ringe mulighed for efteruddannelse, ingen sammenhold, fedteri, ringe løn trods indsats og erfaring. konfliktsky ledelse. sammenspist ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

En seriøs arbejdsplads i gang med forandrings proces, mange muligheder for dem der vil

Negativ kommentar

Forandringsprocessen er kommet lidt sent igang

Evaluering

Positiv kommentar

Nemt at blive mester/ driftsleder i Ringsted men dem der er mester eller driftsleder ville heller aldrig være i nærheden af sådanne job på andre virksomheder.

Negativ kommentar

Frygtelig dårlig ledelse eller mangel på samme. Man leder ved at folk frygter at blive fyret derfor er der et misforhold til de nærmeste ledere. Suverænt den arbejdsplads med flest inkompetente mellemledere.