A/S Bryggeriet Vestfyen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer som ydede det bedste de kunne, og ofte for meget.

Negativ kommentar

Da jeg var der, havde vi en ledelse som på kryds og tværs dækkede over hinandens fejl, og gang på gang gav de menige ansatte skylden for dårlige produktionstal. I virkeligheden skyldtes de dårlige tal køb af "nyt" brugt produktionsudstyr, som ikke kom til at virke bare nogenlunde tilfredsstillende inden for et år, samt mangelfulde og forkerte reparationer af andre maskiner, som kom til at virke dårligere end før reparation. Ledelsen ville ikke indrømme at have fejlet, de forsøgte at skjule det for bestyrelsen.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer / produkter

Negativ kommentar

ingen bem.