AffaldPlus

Vi giver affald nyt liv
AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores seks ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource.

Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. Vil du også bidrage?

Bæredygtighed, CSR og miljø er buzzwords i vores tid. For AffaldPlus betyder det, at vi som virksomhed konstant bevæger os i nye spændende retninger for at afsøge strømninger, som kan være til gavn for vores miljø og måde at tænke affald og ressourcehåndtering på. Vi forsøger at afsøge og implementere ny viden, smart teknologi og knowhow - blandt andet derfor har vi løbende nye ledige stillinger.

Vi er ca. 225 medarbejdere fordelt på vores forskellige afdelinger og anlæg. Heraf er ca. halvdelen beskæftiget på vores genbrugspladser. Vores medarbejdere har gennemsnitligt 9 års anciennitet.