Miljøstyrelsen

Gem
Miljøstyrelsen
Studentermedhjælper til Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense

Miljøstyrelsen søger en naturfaglig studentermedhjælper til understøttelse af vores tilskudsordninger. Du vil komme til at arbejde i enheden Tilskud, som bl.a. administrerer en lang række tilskudsordninger inden for klima, vandmiljø, vandløb og natur.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Dine arbejdsopgaver vil især omfatte:

  • En bred vifte af administrative opgaver der bidrager til at sikre Danmarks miljø og natur.
  • Videreudvikling og kvalitetssikring af enhedens arbejdsprocesser, IT-løsninger og GIS-data.
  • Lettere og understøttende sagsbehandling inden for vand-tilskudsordninger.
Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen
AC-medarbejdere til luftforureningsområdet

Miljøstyrelsen, Odense

Vi søger 1-2 miljøfaglige medarbejdere til det team i Miljøstyrelsens Erhvervsenhed, der løser opgaver på luftforureningsområdet.

Vi søger kollegaer til opgaver med fokus på administration af miljøzonereglerne for diesel-køretøjer.

I luftteamet har vi ansvar for en bred vifte af indsatser, der skal sikre renere luft. Vi er en gruppe på godt 12 medarbejdere med naturvidenskabelig, teknisk, juridisk og administrativ baggrund. I det daglige løser vi opgaverne i et tæt tværfagligt samarbejde.

Mange af dine opgaver vil være borger- og virksomhedsrettede. Du skal bl.a. vejlede bilejere, der har et køretøj, der er omfattet af miljøzoneordningen og bidrage til sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra partikelfilterkravet samt indsigelser vedr. overtrædelse af miljøzonereglerne. Du skal også hjælpe med at omsætte lovgivningen på området til udvikling og drift af moderne borgerrettede IT-løsninger.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen
Studentermedhjælper til digital kommunikation i Miljøstyrelsen – Genopslag

Miljøstyrelsen, Odense

Brænder du for digital kommunikation? Så bliv studentermedhjælper i Miljøstyrelsens digitale team i enheden Direktion & Kommunikation. Som studentermedhjælper i det digitale team kommer du bl.a. til at arbejde med hjemmesider, intranet, support, publikationer samt grafik og video.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af at løse opgaver på styrelsens hjemmesider og intranet. Opgaverne vil både være af indholdsmæssig og mere teknisk karakter. Du vil skulle supportere og hjælpe styrelsens web- og intranetredaktører. Derudover vil du skulle løse grafiske opgaver, opsætte styrelsens publikationer og andre ad hoc-opgaver.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen
Studentermedhjælpere til Miljøstyrelsens Digitaliseringsenhed

Miljøstyrelsen, Odense

Vi søger 2-3 studerende ca. 15 timer om ugen til spændende og alsidige studenterjob i Digitaliseringsenheden i Miljøstyrelsen.

Du vil blive tilknyttet F2-teamet. som består af 10 engagerede medarbejdere, som hver især driver selvstændige projekter og processer fremad eller sørger for vedligehold og sikker drift af F2-systemet.

Vi søger specifikt kollegaer til disse opgaver

  • 2-3 studenter til opgaver i forbindelse med systemet F2 (Styrelsens ESDH system). F2 bruges til at understøtte Miljøstyrelsens sagsgange med sagsforløb og er samtidig det primære sags- og journaliseringssystem.
  • Dine opgaver vil til dels bestå af arbejde med udtræk af sagsbehandlingstider og statistik vedr. overholdelse af frister samt statistikopgaver og dels af konfigurering af små sagsforløb.
Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen
Funktionsleder til erhvervsområdet

Miljøstyrelsen, Odense

Brænder du for at arbejde med faglige og komplekse problemstillinger, og er du motiveret af at arbejde med regulering af en lang række af brancher, hvor det overordnede formål er at begrænse forurening fra produktion, forbrug og transport samtidig med, at du skaber rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv? Interesserer du dig for mennesker, og har du lyst til faglig ledelse? Har du stor arbejdskapacitet og kan levere resultater af høj kvalitet? Så er du måske vores nye funktionsleder i Erhverv, hvor vi kan tilbyde spændende opgaver, et stærkt sammenhold og gode muligheder for udvikling.

Du vil med reference til en kontorchef være ansvarlig for den faglige og administrative ledelse af teamet og ca. 15 medarbejdere.

Du har overblikket over opgaverne, styrer planlægning og fremdrift og bistår kolleger med faglig sparring. Du vil også selv indgå i en del af opgaveløsningen.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøvurderingsmedarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov
Synes du, at det lyder spændende at få ansvar for miljøvurdering af blandt andet nogle af de helt store anlægsprojekter i forbindelse med...
MILJØSTYRELSEN, Odense C
Jobcenter
Indrykket: