Miljøstyrelsen

Gem
Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen søger dygtige AC-medarbejdere med interesse for den grønne omstilling og cirkulær økonomi – og som brænder for at gøre en forskel

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du være med til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at skabe et grønnere samfund? Motiveres du til at arbejde på et område med stor politisk bevågenhed, og hvor der er behov for at være innovativ og finde gode bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald.

Konkret vil du bl.a. komme til at varetage følgende arbejdsopgaver:

  • Sikre en tæt koordinering til departementet, bl.a. i forbindelse med besvarelse af bestillinger, regeludvikling og faglig sparring.
  • Udarbejdelse af analyser, notater og faglige vurderinger som led dels i implementeringen af producentansvaret for emballage og dels den løbende forvaltning og udvikling af Miljøstyrelsens øvrige opgaver på området.
Gem
Miljøstyrelsen Har du lyst til at prøve kræfter med jobbet som direktionssekretær i Miljøstyrelsen?

Miljøstyrelsen, Odense

Miljøstyrelsen søger en medarbejder til direktionssekretariatet, som i samarbejde med styrelsens faglige enheder, det øvrige team og direktionen skal sikre høj kvalitet i vores sager til departementet og ministeren.

Som direktionssekretær er du ansvarlig for, at sagerne til direktionen og departementet har høj faglig kvalitet, er velskrevne og leveres rettidigt. Du arbejder tæt sammen med fagenhederne, som udarbejder sagerne, og kommer herigennem tæt på det miljøfaglige arbejde og får en bred samarbejdsflade i organisationen med mange forskellige fagligheder.

Vi arbejder med datadrevet myndighedsforvaltning, og det er derfor vigtigt, at du er dygtig til at forstå, anvende og videreformidle kompleks viden i forbindelse med fx analyser, rapporter, vejledninger, forelæggelser, pressehåndtering og departementsbetjening i et enkelt og tydeligt sprog.

Gem
Miljøstyrelsen International projektledelse og eksportfremme i Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen, Odense

Vi søger ny projektleder til vores samarbejde med Kina. Har du lyst til at være en del af et dynamisk udadvendt team i Miljøstyrelsen i Odense, så send os en ansøgning!

Det internationale team i Direktion og Kommunikationsenheden koordinerer Miljøstyrelsens internationale samarbejdsprojekter, som også trækker på fagenhederne i styrelsen og eksterne parter som forsyningsselskaber, andre styrelser og konsulenter. Opgaverne er både konkrete myndighedssamarbejder, tværgående internationale opgaver og eksportfremmeaktiviteter.

Der er endvidere et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, ambassaderne, vores eget Departement, andre ministerier og dansk erhvervsliv.

Stillingen indebærer en del rejseaktivitet samt opgaver med modtagelse af internationale delegationer i Danmark. De præcise opgaver vil blive afklaret på baggrund af dine kvalifikationer og evt. justeringer i teamets opgavefordeling.

Gem
Miljøstyrelsen To nye AC-medarbejdere til biodiversitetsopgaver på det marine område

Miljøstyrelsen, Odense

Har du lyst til at være med til arbejde med at oprette de nye marine naturnationalparker i Øresund eller Lillebælt. Har du lyst til at arbejde med biodiversiteten i havet? Kan du håndtere en travl hverdag med opgaver, hvor du anvender dine naturvidenskabelige kompetencer meget konkret? Vil du være en del af et hold, som ved rigtig meget om naturtyper og havmiljø, lovgivning og god forvaltning, og som arbejder sammen om at løse opgaverne?

Så skal du søge en af de nye AC-stillinger i Arter og Naturbeskyttelse, som vi gerne vil have besat snarest muligt.

Vores opgaver handler bl.a. om internationale naturbeskyttelsesområder, både på havet og på land. Enheden drifter portalen arter.dk og har opgaver i forbindelse med universiteternes forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager enheden i væsentligt omfang til hele ministeriets opgaver.

Gem
Miljøstyrelsen Jurister til Miljøstyrelsens Juraenhed

Miljøstyrelsen, Odense

I Juraenheden er vi 13 medarbejdere, en funktionsleder og en kontorchef. Jura arbejder bl.a. med at bistå Miljøstyrelsens øvrige enheder i relation til mange af styrelsens vanskelige juridiske opgaver. Det drejer sig bl.a. om at rådgive om forvaltningsretlige spørgsmål og aktindsigt, overholdelse af GDPR og om fortolkning af den lovgivning, som Miljøstyrelsen administrerer.

I Jura kvalitetssikrer vi også udkast til nye regler, og vi er ansvarlige for rådgivning om kontrakter og udbud. Derudover arbejder vi med digital forvaltning. Sidst men ikke mindst understøtter vi det juridiske netværk internt i styrelsen.

Jura søger jurister til at dække flere forskellige opgaver i enheden. De specifikke opgaver vil være afhængige af dine kvalifikationer. Det vil dog være en fordel, hvis du har erfaring inden for den brede forvaltningsret og udarbejdelse af regler.