Miljøstyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Dedikerede medarbejdere, som er faglig stærke og gode kollegaer.

Negativ kommentar

Stor arbejdsmængde og hårdt pres fra ministre, virksomheder og borgere. Ikke tidssvarende IT-systemer.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget spændende og meget meningsfyldte arbejdsopgaver, mange gode kollegaer.

Negativ kommentar

Manglende evne til prioritering, en ekstrem høj arbejdsbelastning, når det trækker op til politisk og mediemæssig omtale, korte deadlines. Ingen forståelse hos topledelsen for konsekvenser forbundet med at drive rovdrift på medarbejdere, ledere og chefers arbejdskapacitet. Direktøren er meget lidt synlig, også når der er tale om komplicerede sager.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer, meget relevant arbejde, faglig interesse fra alle sider af. Mulighed for at lære meget, da alle hurtigt får en del ansvar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, for meget arbejde om aftenen/i weekenden, korte deadlines, meget ligegyldigt bureaukrati

Evaluering

Positiv kommentar

God ledelse med klare menneskelige værdier og forståelse samt høj faglighed, fantastiske kolleger, spændende og varierende opgaver

Negativ kommentar

kontorlokaler tæt besat, manglende plads og kan være støjende. for små lokaler til de store forsamlinger. Mange midlertidige ansættelser kan skabe en vis ansættelsesmæssig uro, som måske er unødvendig. En vis bureaukrati, som kan gøre det umådelig besværligt ved en dårlig ledelse. Stort arbejdspres for alle.

Evaluering

Positiv kommentar

Visionerne hos medarbejderne er gode og grønne. Der er et væld af forskellige opgaver, der skal løses, og der er stort, personligt ansvar.

Negativ kommentar

Styrelsen er igen og igen blevet nedskåret, udflyttet og omlagt. Det giver kæmpe frustrationer og problemer. Der er næsten ikke mulighed for at få styrelsen i ordentlig drift, fordi man konstant er ved at finde på nye, smarte måder at organisere sig på, flytte afdelinger rundt, eller fysisk udflytte dele eller hele styrelsen. Det giver en amputeret styrelse, der langtfra opnår det faglige niveau, som denne styrelse har et stort potentiale for.