EuroEyes ApS

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kolleger der er altid er klar med en hjælpende og støttende hånd, og som er ansvarsfulde, gode til at samarbejde og løfte i fællesskab.

Negativ kommentar

Dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvilket ledelsen er en del af og ikke gør noget ved. Ledelsen er ikke synlig og lytter ikke til medarbejderstaben - den manglende ledelsen betyder, at alt ansvar falder tilbage på medarbejderne og dermed bliver arbejdsbyrden alt for stor. Samtidig er der ingen anerkendelse af det store arbejde, som medarbejderne laver, og det ekstra ansvar som de tager på sig. Det skaber derfor også en arbejdsplads, hvor medarbejderne generelt er slidte, stressede og utilfredse.