Københavns Erhvervsakademi

JOB PÅ KEA

Som medarbejder på KEA - Københavns Erhvervsakademi, er det vores fornemmeste opgave, at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Som medarbejder på KEA bliver du en del af et arbejdsmiljø med stor passion for faglighed. Et arbejdsmiljø, der er præget af mange forskellige faglige baggrunde, men også med en fælles stolthed over at uddanne og forme de kommende generationer på arbejdsmarkedet. Du bliver en del af en ambitiøs uddannelsesinstitution. Vi tager fælles ansvar for vores kerneopgave – at uddanne landets bedste studerende med kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

I alt får du 450 kolleger, hvoraf ca. 240 er undervisere og resten af os står for alt det andet, der får hverdagen til at køre på en moderne uddannelsesinstitution og arbejdsplads – studieadministration, bibliotek, økonomi, kommunikation, service desk, HR, og meget mere.

DREVET AF HANDLEKRAFT

Ud over de faglige kvalifikationer, vores medarbejdere bringer med sig, lægger vi vægt på, at vores næste kollega også er nysgerrig og opsøgende, og har lyst til at udvikle sine kompetencer i takt med KEAs udvikling. Vi sætter pris på handlekraft, og som medarbejder på KEA, skal det falde dig naturligt at have blik for bæredygtighed, teknologi og forretning. Dét er fokusområderne i KEAs strategi.

BLIV UNDERVISER

På KEA søger vi ofte flere undervisere til vores uddannelser – vi søger både fastansatte undervisere og timelærere. Som fastansat ansættes du enten som adjunkt eller lektor.

Din hverdag på KEA vil veksle imellem at undervise og deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen. Din viden om praksis bringes i spil i undervisningen og du bibeholder din forbindelse til erhvervslivet ved at inddrage netværk i branchen til at styrke undervisningen yderligere. Forbindelsen til branchen holder dig ajour med udviklingen, men det er også et formål, at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt.

Hvis du ikke allerede er lektor fra et andet erhvervsakademi eller professionshøjskole, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb, der varer 3½ år. Adjunktforløbet er et professionelt udformet og gennemprøvet udviklingsforløb, som du vil deltage i sideløbende med dine daglige opgaver som underviser. Som en del af forløbet, vil du bl.a. indgå i et kursusforløb sammen andre adjunkter samt et individuelt vejledningsspor.