Lolland Kommune

Gem
Lolland Kommune
Pædagog til Specialskolen Lolland Østofteafdelingen

Lolland Kommune, Nørreballe

Er du god til at skabe relationer! Kan du ydermere arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag, så har vi jobbet til dig.

Som pædagog i specialskolen samarbejder du med lærerne om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelte elev. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i teams af ca. 4-5 lærere og pædagoger, hvor I sammen er ansvarlige for elevernes trivsel, læring og udvikling.

Du skal have lyst til at medvirke i undervisningen og have fokus på elevernes trivsel og udvikling i klasserummet og i hverdagen. Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke alene, kan skabe udvikling hos eleverne. Dette sker bedst i et godt samarbejde mellem familie og skole.

Gem
Lolland Kommune
Klubmedarbejdere til Ungdomsklubber i Lolland Ungdomsskole

Lolland Kommune

Lolland Ungdomsskole søger klubmedarbejdere til klubberne i Rødby, Maribo eller Nakskov med forskellige profiler til 1-2 aftener (18:30 – 21:30) ugentligt - plus mødeaktivitet og arrangementer ud over almindelig åbningstid.

Ungdomsklubberne hører organisatorisk hjemme under Lolland Ungdomsskole, og vi indgår forpligtende samarbejde med andre aktører på Ungeområdet, såsom foreningslivet, SSP, Musikskole og ikke mindst vores nyetablerede Ungeråd.

Som klubmedarbejder får du ansvar for at etablere og udvikle husets aktiviteter generelt, men i særlig grad på de felter, hvor du måske selv er stærk eller kan byde ind med noget helt nyt.

I Ungdomsklubberne hylder vi ungeinvolvering og mener, at det bedste tilbud til unge - skabes af unge. Det er derfor en fordel, hvis du har interesse for – og/eller erfaring med – Ungeinvolveringsprocesser.

Gem
Lolland Kommune
Koordinator til Ungdomsklub

Lolland Kommune, Maribo

Maribo Ungdomsklub søger klubkoordinator med lyst, mod og evner i forhold til arbejdet med 13-18-årige unge i Lolland Kommune (deltid 7-10 t/u).

Som koordinator i Maribo Ungdomsklub får du ansvar for at etablere og udvikle husets aktiviteter generelt.

I Maribo Ungdomsklub hylder vi ungeinvolvering og mener, at det bedste tilbud til unge – skabes af unge. Det er derfor en fordel, hvis du har interesse for – og/eller erfaring med – Ungeinvolveringsprocesser. Måske er du tidligere elevrådsformand, aktiv i foreningslivet eller på anden måde har forudsætninger for at lære de unge at komme til orde, og føre deres tanker og idéer ud over rampen, og generelt fungere, som vejleder for de unges idéer og projekter.

Vores normale åbningstid er fra 18.30-21.30 mandag, onsdag (åbner vi allerede 15.00) og fredag. Hertil laver vi en del ture, fester og andre aktiviteter, der kan ligge uden for almindelig åbningstid – ofte i weekender.

Gem
Lolland Kommune
Arbejdsmarkedskonsulent (Job og formidling) til Virksomhedsservice og Integration

Lolland Kommune, Nakskov

Lolland kommune er afhængig af et velfungerende og aktivt erhvervsliv. Som Jobcenter og kommune har vi en interesse i at få de ledige i job og skabe de bedste vilkår for virksomhederne. Har du et indgående kendskab til arbejdsmarkedet, og forstår du vigtigheden af opkvalificering og uddannelse? Er du faglig dygtig, proaktiv og empatisk i dit møde med den ledige? Er du måske den nye arbejdsmarkedskonsulent, som vi glæder os til at få med på holdet?

Du er god til at skabe relationer med en professionel tilgang. Du kan holde fokus på den lediges personlige, sociale og faglige kompetencer, så I kan skabe det bedste jobmatch, der kan anvendes på det ordinære arbejdsmarked. Du besidder handlekraft og kan arbejde efter mål og resultater.

Du bliver en del af et team, der arbejder værdibaseret med udgangspunkt i de generelle værdier: kompetence, tillid, åbenhed og fairness.

Gem
Lolland Kommune
Klima- og energikoordinator

Lolland Kommune, Rødby

Er du engageret i klima og har du gode evner til at koordinere? Og vil du hjælpe Lolland Kommune med at gennemføre innovative tiltag og nå ambitiøse klimamål? Så er denne stilling måske noget for dig!

I Lolland Kommune er den grønne omstilling sat i centrum. Vi har i en årrække været frontløbere på vedvarende energi såvel brint- som vind- og bølgeenergi og det er vores plan at fastholde denne position.

Det er en stilling som kræver selvstændighed og giver god mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet. Samtidig er der masser af læring i jobbet og mulighed for at deltage i udvikling af nye redskaber til planlægning og monitorering af klima- og energiindsatsen.

De primære opgaver for Klima- og Energikoordinatoren er:

  • At koordinere implementering af DK2020-planen
  • At være tovholder for kommunens klimaregnskab
  • At drive udvalgte klima- og energiprojekter i samarbejde med eksterne partnere
Gem
Lolland Kommune
Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent

Lolland Kommune, Stokkemarke

Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads, hvor der er frirum til, at dine idéer kan blive afprøvet? Hos os er der plads til, at du kan gøre noget impulsivt som fx at bage en kage eller tage på udflugt, hvis det er det, der skal til for, at beboernes dag bliver god på Stokkemarke Plejecenter.

Når du møder om morgenen eller om aftenen bliver du mødt med et "Godmorgen" eller "Velkommen!" fra dine gode kollegaer. Der er altid kaffe på kanden, og du vil opleve, at vi sætter de menneskelige relationer højt i forhold til samarbejde med borgerne, pårørende og frivillige.

Når du skal løse dine daglige opgaver, vil du opleve, at der altid er et godt samarbejde med dine kollegaer, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og elever. Du vil opleve, at der altid er støtte og en hjælpende hånd til dig og borgeren i forhold til plejen, og når du skal dokumentere.

Gem
Lolland Kommune
Pædagog til Familiecenter Toftegård i Maribo

Lolland Kommune

Er du pædagog og på jagt efter et spændende job, hvor du gør en forskel? Vi er på udkig efter en engageret pædagog, som har lyst til gøre en forskel for en dejlig flok børn. Kan du lide at tage ansvar og være en del af et stærkt team?

Vi er et team bestående af seks kollegaer og 10 skønne børn og vi ”bor” i Maribo, i en dejlig villa ved Maribosøerne.

Det Kompenserende Dagtilbud skal kompensere på de områder, hvor forældrenes ressourcer ikke rækker. Du skal derfor arbejde med familier, hvor børnene er udsat for svigt, der skader deres trivsel, udvikling og sundhed, og hvor forældrene ikke uden betydelig hjælp kan skabe de nødvendige rammer for børnenes opvækst. Du skal arbejde med hele familien, men med primært fokus på børnene.

Gem
Lolland Kommune
Grøn driftsleder til Park og Vej

Lolland Kommune, Nakskov

Er du vores nye driftsleder, der kan sikre driften af de grønne arealer og samtidig have fokus på et godt arbejdsmiljø?

Stillingen som driftsleder er en ny stilling, der er opstået i forbindelse med ændringer i organisationsstrukturen i Park og Vej. Stillingen er den første ændring i en række tilpasninger.

Som driftsleder får du ansvar for planlægning og ledelse af driftsopgaver og mindre anlægsopgaver inden for skov, natur, vandløb, idrætsanlæg, renhold, parker og grønne områder i Lolland Kommune.

Du får ledelsesansvar for én holdledere og to teamkoordinatorere, der vil hjælpe dig med at koordinere arbejdet for 35-40 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.

Gem
Lolland Kommune
Socialrådgiver/ børnerådgiver til Børn og Ungerådgivningen Øst

Lolland Kommune, Maribo

Vil du arbejde målrettet med socialfaglige vurderinger og afgørelser? Kan du være med til at engagere og motivere familierne til at fastholde en tværfaglig udviklingsindsats med fokus på barnet og familiens trivsel? Så er denne ledige stilling måske noget for dig.

I Børn og Ungerådgivningen udarbejder vi børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger, laver handleplaner og følger op på foranstaltninger jf. servicelovens bestemmelser. Vi arbejder løsningsfokuseret og vægter dialogen og samarbejdet med børnene/de unge og deres forældre højt.

De mange forskelligartede opgaver gør Børn og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børn og Ungerådgivningen, vægter vi det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.

Gem
Lolland Kommune
Genopslag - Uddannet pædagog til børnehaven i Østofte Landsbyordning

Lolland Kommune

Kan du danne gode relationer og drage omsorg for alle børn? Så er du måske vores nye kollega!

Østofte Landsbyordning består af dagpleje, børnehave, SFO og skole, hvor der fokuseres på den røde tråd i overgangene og i hverdagen. I Østofte Landsbyordning har vi et klart mål om at gøre vores børn så dygtige, som de kan blive. Dette både i et dannelses- og uddannelsesperspektiv. Vi er ambitiøse på egne og børnenes vegne, og vi tror på fællesskabet, og at alle mennesker gør, det bedste de kan.

Vi anser trivsel som det grundlæggende fundament for en stærk landsbyordning og har derfor prioriteret midler til at sikre opmærksomhed på børnenes læring og trivsel. Dette gør vi bl.a. gennem arbejde med "Fri for mobberi" og ”Alle børn er vores børn”. Vi er ambassadører for Red Barnet.