Gribskov Kommune

Gem
Gribskov Kommune
Pædagog til Gilbjergskolen fritidsordning afd. Parkvej

Gribskov Kommune, Gilleleje

Gilbjergskolens fritidsordning er delt i tre afdelinger/teams. Et team (Labyrinten) for indskolingen med børn fra 0. til 2. klasse, og et team (Oasen) for de større børn fra 3. til 5. klasse, samt et team i Blistrup med børn fra 0.-5. klasse.

Vi har et velfungerende skolesamarbejde, hvor lærere og pædagoger i fællesskab understøtter elevernes læring og trivsel. En hverdag i et omskifteligt miljø, hvor vi møder hinanden med nysgerrighed og ordentlighed.

Om dig

  • Du har grundlæggende et positivt livs- og menneskesyn, og du er en person der har god forståelse for børn med forskellige kulturelle baggrunde og mange forskellige behov.
  • At du er en synlig voksen der møder børn og voksne på en ligeværdig og anerkendende måde.
  • Du har overblik og overskud til at overskue en til tider hektisk hverdag med mange forskelligartede opgaver.
Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Børnehaveklasseleder til Gilbjergskolen afdeling Parkvej

Gribskov Kommune, Gilleleje

Gilbjergskolen afdeling Parkvej, søger en børnehaveklasseleder til vores fantastiske skole.

Gilbjergskolen er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde, øve og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi lægger vægt på faglighed, innovation, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os der virker, men vi er ikke bange for at prøve nyt.

Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Sommervikarer til dag- og aftenvagter på plejecenter Trongården

Gribskov Kommune, Vejby

Tænker du på en fremtid indenfor sundhed og ældre? Så er der mulighed for at få erfaring med faget hos os på plejecenter Trongården

Vi søger hjertevarme, engagerede og stabile vikarer til både dag- og aftenvagter, som faste tilkaldevikarer eller afløsere i ferieperioderne.

Det er forskelligt, hvordan din arbejdsdag bliver, men opgaverne er med den samme tilgang: At udføre plejen med et smil på læben og respekt for den borger, der er afhængig af den hjælp, du leverer, ud fra kommunens serviceniveau.

Som afløser skal du f.eks. give en borger hjælp til at komme til kræfter igen efter en indlæggelse, at kunne gå i bad selv igen, måske hjælpe borger i tøjet, eller udføre almindelig personlig pleje og praktisk hjælp som hjælp til at servere og anrette mad og hjælpe med indtagelse.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Tre uddannede lærere til Gribskolen

Gribskov Kommune, Græsted

Kan du stå på hænder, tale tysk eller spille guitar?

På Gribskolen er vi godt i gang med årets fagfordeling, og vi søger lige nu tre dygtige kolleger.

Vi har på Gribskolen stort fokus på, at læring og trivsel går hånd i hånd. I det kommende skoleår kommer vi til at have et særligt fokus på hvordan vores professionelle praksis på skolen kan være med til at øge begge dele hos vores elever.

Vi skal derudover også øve os på en mere fleksibel planlægning af både undervisning og aktiviteter i det kommende skoleår.

Den ene stilling vil primært være i vores indskoling med matematik som omdrejningspunkt - og gerne musik. Derudover har vi brug for to lærere til vores mellemtrin og udskoling, gerne med kompetencer i dansk, tysk, historie/samfundsfag eller engelsk.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Dagplejere til Gilleleje, Annisse og Helsinge

Gribskov Kommune

Vil du være med til at skabe udvikling og nærvær for de mindste børn i Gribskov?

Dagplejen i Gribskov Kommune udvider, og derfor søger vi dagplejere til Gilleleje, Annisse og Helsinge pr. 1. august 2022.

Din daglige arbejdsdag er som udgangspunkt i eget hjem, hvor du selv skaber rammerne for din og børnenes hverdag, i samspil med den pædagogiske dagplejekonsulent. Du får derfor rig mulighed for medindflydelse til at præge din daglige pædagogiske hverdag.

Dagplejen har en fast legestue-dag om ugen. Legestuegruppen tilrettelægger sammen pædagogiske aktiviteter og forskellige arrangementer, f.eks. fastelavn. I legestuen er der er mulighed for sparring med kollegaer og afholdelse af møder, når børnene sover.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Visionær teamleder med et stort kulturelt hjerte

Gribskov Kommune, Helsinge

Vi søger en leder til vores biblioteker, pædagogiske læringscenter og kulturskole, som består af musik- og billedskole samt Gribskov kultursal.

Du vil blandt andet få ansvaret for bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje. Vores biblioteker er ambitiøse biblioteker med et stærkt fokus på at facilitere kulturelle fællesskaber.

Udover at være kommunens folkebiblioteker løser vi også den pædagogiske læringscenter opgave for to af kommunens store skoler. Det betyder, at medarbejderne på bibliotekerne er bredt sammensat fagligt, og vi har et tæt samarbejde med skolerne om aktiviteter, der understøtter disse skolers udvikling. Du vil få ansvaret for at bære dette samarbejde videre.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Teamleder til Idræt, folkeoplysning og svømmehal

Gribskov Kommune, Helsinge

Vi søger en teamleder, der har lyst til og interesse i at arbejde sammen med os, foreninger og andre frivillige aktører om at udvikle en kommune, der er attraktiv at bo i og besøge for vores borgere og mange sommerhusbeboere.

Som teamleder skal du både kunne give sparring om, koordinere og selv varetage en del af de daglige driftsopgaver og formå at udvikle og sætte en overordnet retning for det folkeoplysende arbejde primært på områderne idræt og forebyggelse. Derudover skal du lede og udvikle Gribskovs Svømmehal, som er beliggende i Helsinge.

Vi afholder flere store events hvert år bl.a Frivillig Fredag, Idrætsprisudeling, Vandrefestival og Gang i Gribskov. Events som du og dit team står i spidsen for i samarbejde med resten centerets medarbejdere.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
To pædagogmedhjælpere til Gribskolen FO afd. Græsted og Tingbakken

Gribskov Kommune, Græsted

Vi søger to pædagogmedhjælpere – 25 timer ugentligt. En til afdelingen i Græsted og en til afdelingen på Tingbakken og gerne med erfaring med børn i alderen 6-13 år.

Du skal være interesseret i at arbejde og være en del af et i forvejen fremragende tilbud, hvor vi har en god omgangstone og hvor der er plads til humor.

Du skal være klar på at indgå med en arbejdstid primært om eftermiddagen.

Du skal være med til at give børnene i fritidsordningen en sjov eftermiddag med masser af glæde og sjove timer. Du skal være bevidst om at handle i overensstemmelse med Gribskolens pædagogiske grundlag og kommunens børne og ungepolitik.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Pædagog til Gribskolen FO, afd. Hyggen - 30 timer ugentligt

Gribskov Kommune, Græsted

Vi søger en pædagog, gerne med erfaring med børn i alderen 6-13 år

Du skal være interesseret i at arbejde og være en del af et i forvejen fremragende tilbud, hvor vi vægter det relationelle arbejde højt.

Du skal være klar på, at indgå i en arbejdstid der primært ligger om eftermiddagen, og herunder have fornemmelse og forståelse for pædagogens rolle i Fo´ens hverdag.

Du skal være med til at få bragt fokus på det pædagogiske arbejde, i fritidsordningen. Og du skal være bevidst om at handle i overensstemmelse med Gribskolens pædagogiske grundlag og kommunens børne og ungepolitik.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Aftenvagt til plejecenteret Helsingegården

Gribskov Kommune

Social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagog og pædagogisk assistent (med medicinkursus) søges til aftenvagt på Helsingegården.

Nu har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, hvor du med omsorg, nærvær og pleje kommer til at have en afgørende betydning for de mennesker, der har brug for hjælp.

Vi står og mangler lige dig der

  • Kan arbejde i aftenvagt på 28 timer, eller hvad vi sammen finder frem til med weekendvagt i lige og ulige uger.
  • finder motivation og glæde i at arbejde med ældre borgere
  • har fokus på forebyggelse og tidlig opsporing og er bekendt med triage
Gribskov Kommune