Haas-Meincke A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer Spændende job/hverdag. Et firma i vækst og under konstant forandring

Negativ kommentar

Masseflugt på funktionær gangen, også blandt ledelsen. Massive kampe imellem afdelingerne på mellemleder niveau som er affødt af KPI/Bonus til leder stillingerne. Enormt arbejdspress, hvor flere er bukket under. Strategi fra ledelsen er basseret på kortsigtet gevinst (= KPI/Bonus) og ikke ud fra hvad der er bedst for firmaet.

Evaluering

Positiv kommentar

- Spændende maskiner - Stor selvbestemmelse - Gode kollegaer

Negativ kommentar

- Uklar ledelses strategi - Ingen kommunikation fra ledelsen - Ingen handling fra ledelsen før der sker et sammenbrud - Ledelsen har ingen forståelse for produktet - Ingen fokus på produktet. Virksomheden er en "cash cow", hvor eneste fokus er projektafvikling

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer, godt produkt, spændende virksomhed

Negativ kommentar

Utroværdig ledelse. For stor afstand mellem topledelse og medarbejdere. Mistrivsel blandt medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

En virksomhed der har mere end rigeligt arbejde til alle medarbejdere.

Negativ kommentar

Den øverste ledelse er ligeglade med medarbejderne. Folk bliver presset til langt ud over hvad der burde være lovligt, og kan man ikke holde til det, bliver man bare skiftet ud. Nok det værste sted jeg har været hidtil. Vil på ingen måde vouche for kommende ansøgere

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, højt til loftet på omgang med kolleger og humor.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Alt for meget brandslukning og mangler at forholde sig til den digitale omstilling som alle virksomheder skal igennem for at klare sig i fremtiden.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer som knokler for at nå de mål der bliver udstukket af ledelsen. Altid villige til at give en hjælpende hånd.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse - ingen rød tråd i deres strategi. Ingen udvikling af medarbejdere og stor udskiftning af medarbejdere. Brandslukning af opgaver er dagligdag og kaos hersker selv i stille perioder.

Evaluering

Positiv kommentar

Fin løn og ikke for højt arbejdspres

Negativ kommentar

Én stor rodebutik. En kultur og et arbejdsklima som slider de fleste op på sigt. Ledelsen er meget fraværende og meget ligeglade i forhold til de menige medarbejdere.