Brønderslev Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Brønderslev kommune vælger på skole området, at fyre de ældste medarbejdere først selv efter over 20 års ansættelse for at spare løn Ledelsen har travlt med at profilere sig selv på bekostning af “gulvfolket”

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed under ansvar og god tillid fra leder til medarbejder.

Negativ kommentar

Bedre håndholdt opfølgning på nogle ting fra ledelsens side

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Utroværdig ledelse der ikke kan huske aftaler.

Evaluering

Positiv kommentar

Du er ansat i en politisk ledet organisation, hvor byrådet ultimativt bakker dig op ud fra deres overordnede beslutninger. I stillinger med "varme hænder" bliver der indkaldt vikar under sygdom og ferie.

Negativ kommentar

Du bliver sjældent takket for din arbejdsindsats, også selv i perioder hvor der er brug for en ekstra indsats. Ledere er på de lavere niveauer ikke nødvendigvis blevet ansat fordi de er gode ledere, men de er blevet forfremmet fra anden stilling. Hvilket betyder at der er ledere som er på kursus for at blive (og virke) som leder, uden de har evner og nærvær til at fungere som leder. Det fremmer aldrig det indbyrdes forhold mellem de ansatte, når en leder forholder sig passivt til brud på interne regler.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde. Lydhør ledelse, hvor forventninger er afstemt mellem krav og omsorg for medarbejderne. F.eks. bliver jeg kaldt til sygefraværssamtale hurtigt, omvendt kan jeg altid regne med min leder, hvis det brænder på.

Negativ kommentar

Ikke de store karrieremuligheder. Ansvar er der masser af, men ingen belønning. Anerkendelse og ros får jeg hele tiden, men det kan jeg ikke købe en ferie for.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde

Negativ kommentar

ingen anerkendelse