Vestjylland Forsikring

Gem
Mølholm HR Resursen Compliance-ansvarlig

Mølholm HR Resursen søger for Vestjylland Forsikring i Videbæk

Som compliance-ansvarlig er din rolle at drive og udvikle selskabets compliance-funktion, hvor jura omsættes til løsninger, der fungerer i forretningen. Du vil organisatorisk være placeret under selskabets skade- og juridiske chef.

Dine primære opgaver:

  • Udarbejde og vedligeholde politikker og retningslinjer i samarbejde med kollegaer
  • Identificere og vurdere risici i relation til complianceområdet samt rådgive direktionen og bestyrelsen herom
  • Bidrage til, at selskabet har tilstrækkelige procedurer og foranstaltninger for området
  • Være opdateret på ny og ændret lovgivning, og koordinere implementering heraf i organisationen

Du får således en helt central rolle i at sikre, at politikker og retningslinjer m.v. bliver forankret og efterlevet i selskabet gennem dialog og sparring med en bred vifte af engagerede kollegaer. Forretningsforståelse er afgørende for at bringe juraen ind i forretningen.