Professionshøjskolen Absalon

Gem
Professionshøjskolen Absalon
Administrativ HR-medarbejder

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Professionshøjskolen Absalon er inde i en spændende udvikling på HR-området. Vi søger en kollega til at understøtte denne udvikling, og som trives med at navigere i mange forskellige roller.

En stor del af din opgaveportefolio bliver at løfte en bred vifte af administrative opgaver inden for Absalons ambitiøse kompetenceudviklingsforløb for vores undervisere, kaldet ”PAL – Professionshøjskolen Absalons Lektorkvalificeringsforløb”. Herudover skal du hjælpe med at betjene vores arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisation samt løse en række andre spændende HR-administrative opgaver.

Du bliver en del af et team af engagerede medarbejdere, der arbejder med organisations- og ledelsesudvikling. Du har lyst til at indgå i et team, hvor der er mange forskellige opgaver.

Gem
Professionshøjskolen Absalon
Center for Skole og Læring søger undervisere til fagområdet 'Lærerens Grundfaglighed'

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde og Vordingborg

Vi søger dig, der kan undervise i Lærerens Grundfaglighed med særligt fokus på ”Almen Undervisningskompetence” (AUK). Herudover skal du være klar til at indgå i projekter, samt undervise i studiegruppefacilitering og understøtte studiegruppearbejdet.

Opgaver kan foregå på centrets to lokationer i Roskilde og Vordingborg.

På Professionshøjskolen Absalon er det vores ambition at levere engagerende undervisning. Det er en del af vores uddannelsesløfte til de studerende, at du skal facilitere undervisning af høj kvalitet og samtidig brænde for at skabe læring og motivere de studerende.

Som underviser på læreruddannelsen vil du have en række forskellige opgaver i løbet af en arbejdsuge:

 • Undervisning og vejledning.
 • Et aktivt og spændende studiesocialt miljø.
 • Fagligt samarbejde er en del af hverdagen.
Gem
Professionshøjskolen Absalon
Receptionist med stort servicegen og flair for struktur

Professionshøjskolen Absalon, Næstved

Nu har du mulighed for at være det første ansigt vores studerende møder, når de træder ind på Campus Næstved. Det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og kan håndtere henvendelser professionelt fra såvel ansatte, studerende, kursister og eksterne gæster, der kommer på campus.

På Absalon har vi et uddannelsesløfte til vores studerende, som er vores omdrejningspunkt. Som et led i uddannelsesløftet er det væsentligt, at de studerende, fra de træder ind ad døren første gang, mærker en samlet organisation, der sætter de studerende først og som har en stærk og tydelig uddannelsesprofessionalisme. Det skal du bidrage til som medarbejder i Frontdesk.

Dine arbejdsopgaver

 • Modtage og guide ansatte, studerende og gæster på campus.
 • Øvrig drift til gavn for studerende og medarbejdere på campus.
Gem
Professionshøjskolen Absalon
Pædagogisk didaktisk konsulent til Center for Undervisningsmidler

Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg

Brænder du for pædagogisk didaktisk udvikling i folkeskolen?

I Center for Undervisningsmidler (CFU) er vi både med til at understøtte faglige initiativer, der er i gang lige nu, og vi er også med til at gå foran i at udvikle folkeskolen. Det gør vi blandt andet ved at indkøbe, udlåne og formidle nye læremidler til regionens skoler – fra e-bøger til robotter, podcastudstyr og tv-udsendelser. CFU er en organisation i rivende udvikling, og stedet hvor ideer bliver til nye tiltag. Nu har vi brug for dig.

Som konsulent vil din arbejdsdag kunne bestå af følgende opgaver:

 • Udvikle og gennemføre kurser – det kan være både fysiske og virtuelle
 • Udvikle og facilitere længere projekter der relaterer sig til dit fagområde.
 • Opsøgende dialog og sparring
 • Vedligeholde fagsider og fagrettede aktiviteter
Gem
Professionshøjskolen Absalon
Vil du være med til at uddanne fremtidens pædagoger og sætte præg på det pædagogiske felt?

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Center for Pædagogik i Slagelse søger dig som underviser, der kan bidrage til vores uddannelsesløfte, og som brænder for at uddanne fremtidens pædagoger og gøre nuværende pædagoger endnu dygtigere. Det skal du gøre i samarbejde med 20 dygtige kolleger, der hver eneste dag arbejder med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på pædagoguddannelsen.

Som underviser på pædagoguddannelsen vil du opleve, at dit arbejde har mange vinkler, som du skal beskæftige dig med:

 • Grunduddannelsen.
 • Efter- og videreuddannelsen.
 • Forskning og udvikling.
 • Spændende arbejdsliv.
Gem
Professionshøjskolen Absalon
HR-chef

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Vil du spille en central rolle i udviklingen af HR på Professionshøjskolen Absalon? Vil du være en del af et stærkt fællesskab, hvor understøttelsen af uddannelse og forskning er hjerteblod? Er du en strategisk stærk og helhedsorienteret leder? Så er stillingen som HR-chef måske noget for dig.

På Absalon ser vi medarbejderne som vores største ressource, og derfor søger vi nu en ny HR-chef, der kan være med til at udvikle området, og som kan engagere og motivere medarbejdere i afdelingen.

Du bliver HR-chef på en fremsynet og ambitiøs uddannelsesinstitution, som uddanner nogle af samfundets vigtigste fagprofessionelle, fx lærere, sygeplejersker, pædagoger mv. Du træder ind i stillingen på et spændende tidspunkt, hvor vi er godt i gang med en strategisk omstilling af Absalon med et stærkt fokus på kvalitet og relevans.

Gem
Professionshøjskolen Absalon
HR-udviklingskonsulent, der kan drive organisatorisk kompetenceudvikling

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Vi søger en udviklingskonsulent, der bl.a. skal drive og udvikle Absalons ambitiøse kompetenceudviklingsforløb PAL, ”Professionshøjskolen Absalons Lektorkvalificeringsforløb”, i samarbejde med vores dygtige undervisere. Forløbet er et stort strategisk funderet projekt på Absalon, hvor vi giver vores undervisere et godt afsæt, både fagligt, pædagogisk og didaktisk, så de kan levere undervisning af høj kvalitet.

PAL er inde i en spændende udvikling. Vi har i vores nye strategi fokus på, at styrke vores professionelle arbejdsfællesskaber og har givet de studerende et uddannelsesløfte om uddannelse, der mærkes. Det skal PAL være med til at understøtte – vil du hjælpe os med det?

Gem
Professionshøjskolen Absalon
Kantineleder med sans for bæredygtighed søges til et helt nyt Campus i Kalundborg.

Professionshøjskolen Absalon, Kalundborg

På Professionshøjskolen Absalon har vi et ønske om at have levende campusmiljøer og at sætte vores studerende i centrum. De studerende skal føle sig velkomne og inddrages i alt, hvad der har med deres uddannelse og studieliv at gøre. Dette kommer især til udtryk i vores kantiner, hvor vores studerende hver dag har mulighed for at købe et sundt og velsmagende måltid.

Vi er flyttet ind i et helt nyt Campus i Kalundborg i september 2021. Vi søger dig, som vil være med til at opbygge og udvikle det nye Campus, i forhold til kantinedrift og samarbejdet med studerende og samarbejdspartner.

Brænder du for arbejdet i en kantine? Og har du lyst til at sammensætte menuer med sund og velsmagende mad til vores studerende og medarbejdere? Så er det dig, vi søger.

Gem
Professionshøjskolen Absalon
Teamorienteret lønkonsulent med blik for detaljer

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Vores trofaste lønkonsulent gennem mange år har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi nu dig, der har lyst til at være en del af vores lille lønteam, hvor vores motto er "korrekt løn til tiden". Du skal være med til at løfte en bred vifte af opgaver inden for løn, arbejdstidsregistrering og digitalisering af blanketter.

På Absalon varetager vi den fulde lønadministration for samtlige ansatte. Du får egne ansvarsområder og vil opleve stor frihed i dine arbejdsopgaver. I store træk vil dine arbejdsopgaver være:

 • Ansvar for at indberette løn til halvdelen af Absalons fastansatte medarbejdere og en del løst tilknyttede medarbejdere.
 • Deltagelse i en arbejdsgruppe med digitalisering af vores lønblanketter.
 • Optimering af vores løndrift – så vi bruger energien på det, der giver mest værdi for Absalon.
 • Øvrige opgaver
Gem
Professionshøjskolen Absalon
Adjunkt til madkundskab og det pædagogiske område

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde og Vordingborg

Har du praktisk erfaring med at undervise inden for madkundskab og det pædagogiske område, og kan du også undervise på engelsk? Så er det dig, vi mangler.

Som underviser forventer vi, at du er optaget af både praktisk og teoretisk didaktik, som du tager udgangspunkt i, når du udvikler din undervisning sammen med kolleger og studerende.

Du kan komme til at undervise på vores campus i såvel Roskilde som Vordingborg. Specielt er det vigtigt, at du kan spille ind med kompetencer inden for nedenstående områder:

 • Du skal præge både nuværende og fremtidige lærere.
 • Samarbejde og en kollaborativ tilgang til opgaverne.
 • Fagspecifik undervisning.