Professionshøjskolen Absalon

Evaluering

Positiv kommentar

Godt fællesskab og samarbejde

Negativ kommentar

- Dårlig ledelse - Forskelsbehandling (primært baseret på anciennitet, og ikke kvalifikationer) - Lav løn, og ingen reel mulighed for at få tillæg ("der er ikke penge til det", "klø på det her år, så må vi se om vi kan udbetale et engangstillæg næste år") - For lidt forberedelsestid til undervisere (særligt dem med de tungere fag) - Yder man sit bedste, bliver man "belønnet" med endnu flere arbejdsopgaver. Ergo kan det altså ikke betale sig at være effektiv

Evaluering

Positiv kommentar

Meget god arbejdsplads. Anerkendende og tillidsbaseret ledelse og gode muligheder for selv at tilrettelægge sit arbejde. Arbejdet, vi laver, er vigtigt for samfundet og kommer mange til gode.

Negativ kommentar

Man arbejder måske nogle gange for meget, men ens arbejde er til gengæld spændende og givende.

Evaluering

Positiv kommentar

Høj grad af frihed og medbestemmelse.

Negativ kommentar

Mindre grad af reelt samarbejde, hård kultur ift. afskedigelser og notorisk dårlig førstelinjeledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Stedet har en vigtig og central mission ift at skabe uddannelse for Danmarks svageste region. Hvis du vil gøre en forskel for unges liv og muligheder er det nemt at gøre en forskel.

Negativ kommentar

Har en syg mødekultur, nul karrieremuligheder og dysfunktionel ledelse. Det eneste man får ud af performance er flere arbejdsopgaver.

Evaluering

Positiv kommentar

Høj grad af frihed, fleksibilitet og indflydelse på tilrettelæggelse af/indhold af egne leverancer. God mulighed for faglig opdatering, efteruddannelse, kontakt til studiemiljø, kompetenceudvikling indenfor undervisning.

Negativ kommentar

Stort arbejdspres m. mange ufravigelige deadlines (undervisning/prøver). Ensomt/isoleret arbejdsliv uden kontakt til kolleger/atbejdsfællesskaber. Bliver for trist/kedsommeligt i længden. Ingen synlig/nærværende ledelse, de mangler tilsyneladende overblik, samklang og blik for fastholdelse. Dårlig løn.

Evaluering

Positiv kommentar

Frie hænder til at passe sit job. God omgangstone. Venlige kollegaer.

Negativ kommentar

Ledelsen har ingen føling med din hverdag. Jeg det er meget tydeligt at man er lille nummer et stort system. En god faglig indsats I høj kvalitet er ikke tilstrækkelig –!