Ordbogen.com

Evaluering

Positiv kommentar

God social kultur blandt de ansatte.

Negativ kommentar

Enormt dårlig ledelse, der hele tiden skifter strategi og forventer, at projekter bliver færdigt hurtigere end muligt. Dårlig løn og manglende fleksibilitet i arbejdstider.

Evaluering

Positiv kommentar

Ungt og spændende miljø med gode kollegaer og alsidige arbejdsopgaver. Det er en meget social arbejdsplads med plads til forskellige personligheder.

Negativ kommentar

Er ikke konkurrencedygtige på lønnen. Til gengæld er der gode (betalte) personalefester og julegave.

Evaluering

Positiv kommentar

Fleksible ift. arbejdstider, stort fokus på det sociale og mulighed for relevant videreuddannelse.

Negativ kommentar

I Sprog arbejdes primært med rutineopgaver (korrektur). Mange sproglige opg. samt udformning af indhold varetages af studerende. Det faglige niveau nedprioriteres ofte til fordel for økonomisk vinding, det ses fx i kvaliteten af ordbøgernes opbygning/indhold. Lønnen som sprogansat er utroligt lav ift. uddannelsesniv. Det opleves ofte, at øverste ledelse primært fokuserer på økonomisk vækst, og strategien for virksomheden skifter ofte, ligesom folk med jævne mellemrum opsiges/ansættes.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige folk

Negativ kommentar

Men meget enig i nedenstående kritik.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode til at lokke dygtige folk til.

Negativ kommentar

Pas på! Det er et forfærdeligt sted at arbejde, med en meget inkompetent ledelse. Der har gennem de seneste år været en enorm medarbejderflugt. Dårlig løn, dårlig frokost ordning, dårlige lokaler. Meget streng tidsregistrering (stemple ud/ind). Ikke styr på alm. love og regler indenfor ansættelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt sammenhold inden for afdelingen.

Negativ kommentar

Ansatte i de forskellige afdelinger vægtes ikke lige trods vigtighed for virksomheden. Derfor kan man få en følelse af ikke at være værdsat eller have en værdi for virksomheden, selvom denne ikke ville eksistere uden afdelingen.

Evaluering

Positiv kommentar

Super nice kollegaer, og firmaet forsøgte virkelig at få én socialt med, også selvom jeg bare var studentermedhjælper. Jeg lærte meget, som var studierelevant

Negativ kommentar