VUC Storstrøm

Evaluering

Positiv kommentar

På denne uddannelsesinstitution er digitaliseringen i højsædet.

Negativ kommentar

Der mangler nogle sunde og stabile forretningsgange, og en ledelse, som interesserer sig for sine medarbejdere. Det er en meget topstyret organisation, og som medarbejder får du sjældent svar på dine spørgsmål.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaerne holdte stemningen højt under Coronatiden. Derudover er der mange forskellige personligheder med mange forskellige fortællinger og ønsker

Negativ kommentar

Det er lidt kaotisk at komme ind som ny ansat i denne tid (mens corona og efter corona) specielt fordi at man får flere retningslinjerne, mens man arbejder. (Igen, forhåbentlig er det fordi corona stresser mange, at det har været en dårlig oplevelse)

Evaluering

Positiv kommentar

En rigtig god arbejdsplads, kollegialt. Man tager sig af hinanden i dagligdagen og hjælper nye kolleger godt i gang.

Negativ kommentar

Ledelsen (Og muligvis også bestyrelsen) har desværre ikke de rette kompetencer, hvilket udmønter sig i at der bliver truffet uhensigtsmæssige beslutninger gang på gang. Det er desværre ved at køre virksomheden i sænk. Samtidig er stressniveau/frustration hos medarbejderne øget voldsomt de seneste år. Alt i alt kan det ikke anbefales at søge job her.