Danmarks Tekniske Universitet

Evaluering

Positiv kommentar

Fra direkte og indirekte arbejde: DTU tilbyder topklasse undervisning. Arbejdet i academia er ofte baseret på arbejdsudførelse, hvilket udmunder sig at der er en indforstået flekstidsordning i mange forskningsgrupper. DTU forsøger at forbedre sig selv hele tiden, så der tages initiativ til at forbedre arbejdspladsen. Academia er normalt mere individualistisk, men flere institutter / forskningsgrupper gør i høj grad op med dette. Da arbejde ofte er bundet til grundforskning og projekter fra private firmaer, er der god mening og intentioner i ens arbejde.

Negativ kommentar

Fra direkte og indirekte arbejde: Personaleledelseskompetencer er et generelt mangel på arbejdspladsen og afhænger mere af den pågældende leder. Nogle grupper lider desværre af et forøget pres (særligt af PhD'er) til at overarbejde. Academia er normalt individualistisk, hvilket kan isolere personer og deres arbejde til en hvis grad (se dog "det gode"). Økonomien er generelt presset, så udstyr kan være lidt udateret (gamle eller slidte modeller f.eks.) samt at folk har mange projekter/opgaver og dermed mindre tid.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Kulturen er giftig. Der bliver dyrket en kultur med drama, intriger og mobning. Ledere der ikke har kompetencen til at være ledere sidder på posterne og Koncern HR er firmaets mand. Medarbejdere der ikke har formel myndighed er prisgivet til ledelsens luner. Stress og overbelastning er ikke ualmindeligt

Evaluering

Positiv kommentar

Enkelte gode kollegaer

Negativ kommentar

Forskere bliver ophøjet til ledere uden at have ledelsesnæssige kompetencer. Når lederen så ikke kan leve op til sit ansvar er det medarbejderen der taber. Nedgørende og krænkende adfærd er til stede på arbejdspladsen. Og når det kommer fra den nærmeste leder er man som menig medarbejder prisgivet.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kollegaer som skaber en god stemning. Altid hjælp at hente socialt eller fagligt.

Negativ kommentar

Inkompetent ledelse. Har oplevet meget dårlig adfærd som skaber en dårlig stemning. Min oplevelse er at chefernes fokus er på politiske spil og kun deres egen karriere. Mundtlige aftaler holder ikke og de skal derfor på skrift, hvorfor man nogle gange ikke får svar på mails eller bliver kontaktet mundtligt.

Evaluering

Positiv kommentar

Ingen overarbejde

Negativ kommentar

Fraværende ledelse Bærer præg af at være en offentlig arbejdsplads hvor dem de få der har været der i lang tid kan være svære at arbejde sammen med. Det er meget politisk styret og det kan virke forvirrende og svær at gennemskue reel strategisk målsætning.

Evaluering

Positiv kommentar

DTU har et fantastisk levende, internationalt og inkluderende miljø. Rig mulighed for fordybelse. God work-Life balance. Gode muligeheder for kurser, kompetenceopgradering og indflydelse på beslutninger.

Negativ kommentar

Løn og benefits er ikke de bedste. Ikke værst, men kan slet ikke sammenlignes med den private sektor.

Evaluering

Positiv kommentar

Højt til loftet, god stemning, mening i arbejdet, gode kollegaer

Negativ kommentar

Yderst hierarkisk organisation. Få karriere muligheder som AC-TAP.

Evaluering

Positiv kommentar

The best engineering education institution in Denmark. Opportunities to work with external partners Highly competent colleagues DTU is well acknowledged internationally

Negativ kommentar

The higher management does not want any critic. Bad leaders get moved and protected A certain amount of favorism extended to management's own friends Constant budget cuts => reduction of staff

Evaluering

Positiv kommentar

Der er ikke så meget at sige, hvad dette angår

Negativ kommentar

Ordvalget vil ikke kunne tåle dagens lys

Evaluering

Positiv kommentar

Alle prøver altid at høre deres bedste for at få enderne til at nå sammen.

Negativ kommentar

Ledelsen er dygtige forskere, ikke gode ledere. Der er for meget arbejde og for få hænder og finanser. Der er en bias imod at hyre akademikere i stedet for teknikkere, selv om det er der behovet ligger.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er en vis frihed i jobbet som forsker og man møder også folk som er virkelig passioneret omkring deres arbejde.

Negativ kommentar

Gammeldags ledelse som konstant lyver og bryder aftaler i ens ansættelse, totalt manglende sammenhold og en udpræget mig-først kultur, folk der går ned med stress og Ph.d.-studerende som bare bliver efterladt. Desuden er mange af bygningerne på DTU Lyngby campus temmelig faldefærdige og uden aircondition, hvilket gør mange af dem er ulidelige at være i om sommeren.

Evaluering

Positiv kommentar

Højt fagligt niveau. Gode muligheder for at lære. Fagligt dygtige ansatte

Negativ kommentar

Meget dårlig ledelse. Mange professorer har svært ved at kommunikere. Til tider ubehageligt arbejdsmiljø der ikke tages hånd om fra ledelsen. Menneskelige værdier er bestemt ikke i højsæde. Glad for ikke at arbejde der længere.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget høj grad af frihed. Elsker at arbejde med forskning, hvor man hele tiden udvikler metoder og får lov til at fordybe sig i spændende arbejdsområder.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Dårlige ledere bliver forflyttet istedet for at blive fyret, bortset, hvis man modsiger den højere ledelse. Mobning erkendes fra ledelsens side, men man er ikke interesseret i at ændre forholdene. Der gøres ikke nok ved stress på strukturelt plan, det er "arbejdsvilkår" og dit personlige problem. Ingen samarbejde på tværs eller udnyttelse af hinandens ressourcer.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk dynamisk arbejdsplads med kæmpe frihedsgrad og mulighed for til at præge forholdene. Fagligt "fremme i skoene" med rigtig meget fokus på kvalitet og innovation. Rigtig god work/life balance.

Negativ kommentar

Desværre præget af utrolig mange dårlige ledere og manglende fokus på ledelsesmæssig udvikling af netop denne gruppe medarbejdere. Det er ikke nok at være fagligt dygtig... Ringe mulighed for at avancere både stillingsmæssigt og lønmæssigt.

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed i jobbet, mange gode udfordringer i starten. Og gode forhold, i starten.

Negativ kommentar

Blev lovet en uges videreuddannelse årligt ved interview, fik det aldrig. Ellers god leder. Var på et IT projekt, hvor styregruppeformanden var minus IT kompetent og traf adskillige katastrofale beslutninger. Fik ny leder, denne byggede en fyringssag op og effektuerede denne, men måtte trække 8 af 9 punkter tilbage ved juristernes indragelse, ELENDIG ubehagelig leder! Men det gav en god fratrædelsesordning. Glad for ikke at arbejde der længere.

Evaluering

Positiv kommentar

Hvis man har en forsikrings idé, er det et godt sted at få den realiseret.

Negativ kommentar

Ekstrem fokus på fondsmidler og udgivelse af egne videnskabelige artikler. Det hæmmer samarbejdet.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er meget apparatur og arbejdspladsen har et godt rygte.

Negativ kommentar

De menneskelige sider er ikke-eksisterende i ledelses- og virksomhedskulturen.

Evaluering

Positiv kommentar

DTU er et internationalt anerkendt elite universitet. Uddannelse og forskning er internationalt i top. Det giver en stolthed at være ansat i DTU og følge de resultater der bliver offentliggjort i tidskrifter og offentlige medier.

Negativ kommentar

Administration er gennemsyret af det politiske system og de administrative opgaver bære præg af kompliceret dansk lovgivning og i mange tilfælde også Europæisk lovgivning. Produktiviteten i administrationen er set i forhold til det private arbejdsmarked i bund. "Man" får ofte den følelse, at man administrere for administration skyld.

Evaluering

Positiv kommentar

Rart at være her, og gode kolleger med høj grad af professional bag arbejdsindsatsen. Man skal også selv ville noget, og det vil jeg.

Negativ kommentar

Kulturen fortsat præget af, at 1) der er tale om off arbejdsplads, 2) det er et universitet og 3) manglende klarhed ift strategi