NOVENCO Building & Industry A/S

Vi gør verdenen grønnere og mere sikker

At sætte miljøet i centrum og tænke det ind i design og fremstilling af ventilations systemer og ventilatorer er ganske naturligt og undværligt for NOVENCO Building & Industry A/S med hovedkvarter i Næstved. De ressource venlige produkter afspejler denne dedikation med lange levetider og miljøvenlige produktionsprocesser.

De landbaserede anvendelser og markeder er det forretningen drejer om. Her til udvikler og implementerer vi højeffektive ventilatorer der fremmer balancen mellem udendørs og indendørs klimaer. Fordelen for miljøet er det minimale energiforbrug og reduktion i udledningen af skadelige stoffer.

Står parkeringshuse i flammer hjælper vores ventilationssystemer til at kontrollere brandene. Selv i så kritiske situationer er miljøet i centrum med det lave energiforbrug til systemerne som beskytter liv og skåner miljøet.

Vores danske produktion er i overensstemmelse med miljøet, ligesom vores engagement til overholdelse af ISO 14001 standarden viser. Det tilskynder os til at mindske det aftryk vi sætter på miljøet, hvilket vi gør gennem reduktion af energiforbruget, forbedring af affaldssorteringen, reducering af metalskrot og ved vurdering af vores produktprogram og leverandører ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Indsatsen det kræver at tænke miljøet ind og kunne tilbyde produkter i overensstemmelse hermed er en til stadighed voksende udfordring vi forpligter os til hver dag.