Sahva A/S

Sahva som arbejdsplads

Når du starter i Sahva, som er Danmarks største leverandør af kropsbårne hjælpemidler, bliver du en del af et fællesskab, hvor medarbejdernes stærke kompetencer og faglige viden er lige så forskellige, som alle de faggrupper, de repræsenterer. Vi har både autoriserede bandagister, ortopædiske skomagere og -svende, fysio- og fodterapeuter, sygeplejersker samt en række medarbejdere i supportfunktioner, som støtter op omkring forretningen. Og Sahva er et sted, som du ikke har lyst til at forlade. Vores gennemsnitlige medarbejderanciennitet er på 8 år.

I vores hverdag møder vi altid vores medarbejdere, kolleger, kunder og samarbejdspartnere i øjenhøjde og prøver at forstå den enkeltes situation og behov. Det er kernen i vores forretningsmodel.

Læs mere om Sahva

Kulturen i Sahva - mission og vision

Hos Sahva er vores fælles mission at hjælpe mennesker til et liv i bevægelse, og vi hjælper mere end 50.000 kunder om året. Det gør vi blandt andet igennem vores vision, som indeholder følgende tre mål:

Give unikke kundeoplevelser

Være en attraktiv arbejdsplads

Skabe lønsom vækst og udvikling

Vores fokus på unikke kundeoplevelser, inkluderer hurtig levering, tilgængelighed samt en serviceorienteret tilgang - og det gælder både ud mod vores kunder og samarbejdspartnere men også internt over for hinanden.

Det er vores målsætning at have en attraktiv arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø, som fremmer initiativ og engagement. Vi ønsker at tilbyde fleksibilitet og gode interne muligheder for faglig og personlig sparring men også ved at være troværdige, respektfulde, motiverende og resultatorienterende over for kolleger, kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende med at udvikle hver enkelt medarbejder i forhold til både medarbejdernes egne mål samt Sahvas behov. Og det er vigtigt for os, at du som medarbejder har indflydelse på eget arbejde samt en forståelse for, hvilken indsats, der skal ydes, for at vi skaber de bedste resultater sammen.

Vi arbejder målrettet på at skabe lønsom vækst og udvikling, så vi sikrer grundlaget for en langsigtet eksistens. Det gør vi ved at være innovative og udvikle nye løsninger, som tilfører værdi for både kunder og Sahva. Innovation og forretningsudvikling er en del af vores fokus og strategi, og en naturlig del af vores hverdag, hvor vi tester idéer og brugeradfærd. Vores proces for innovation i Sahva giver alle medarbejdere mulighed for at bidrage til Sahvas udvikling.

Medarbejdertrivsel

Hos Sahva har vi en inkluderende kultur, hvor udveksling af meninger og holdninger bliver værdsat - og der er ikke langt fra idé til handling. Vi har fokus på medarbejdertrivsel, fordi vores arbejdsplads skal forblive attraktiv til gavn for både medarbejdere og Sahva.

En stor andel af vores medarbejdere vil anbefale andre at søge job hos Sahva, og vi er stolte af, at vi ligger langt over gennemsnittet på det danske arbejdsmarked. Vi arbejder aktivt med resultaterne af vores medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV), og som medarbejder bliver du involveret, så du får indflydelse på vores fælles trivsel. Vores ledere har løbende dialog via 1:1-møder med alle ansatte, og vi giver dig mulighed for at udnytte dit potentiale. Vores ledere arbejder ud fra et veldefineret ledelsesgrundlag, som bygger på en troværdig, respektfuld, motiverende og resultatorienterende ledelsesadfærd.