Halsnæs Kommune

Gem
Halsnæs Kommune Familiebehandler til Center for Børn, Unge og Familier

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vores dygtige kollega er gået selvstændig, og vi mangler derfor en familiebehandler i vores team.

Halsnæs er en lille kommune, der har fokus på at løfte så mange opgaver som muligt internt. Vi søger en medarbejder, der har lyst, erfaring og kompetence til at arbejde sammen med familier med stor kompleksitet i deres udfordringer.

Vi er optaget af at tilbyde en familiebehandling, der imødekommer myndighedsafdelingens behov og samtidig inddrager familiernes egen forståelse for deres vanskeligheder samt deres ønsker for forandring.

Vi tilbyder

 • En ambitiøs og udviklingsorienteret arbejdsplads med høj faglighed.
 • Tæt faglig sparring ved leder og kollegaer.
 • Gode kollegaer, der vægter faglighed, metodeudvikling og kreativitet højt.
 • Et spændende, alsidigt, ansvarsfuldt og til tider vanskeligt arbejde.
Gem
Halsnæs Kommune Melby Skole søger lærer til kommende 2. A

Halsnæs Kommune

Hvis du brænder for at undervise i indskolingen, så er du måske den lærer, vi søger.

Klassen er en folkeskoleklasse med 16 elever. Tre af eleverne er visiterede og har autisme. Undervisningen tilrettelægges, så alle eleverne profiterer af at være i klassen. Det betyder, at der er en tydelig struktur, særlig indretning af klasselokalet og en autismerettet pædagogik. For dig betyder det, at du aldrig står alene i undervisningen, da der altid er to voksne i klassen, og at teamet er fælles om opgaverne.

Du lander i et virkelig godt team, som ofte har sparring med PPR. PPR står ligeledes for løbende opkvalificering, så du er klædt på til at undervise i et klassefællesskab, hvor alle skal have deltagelsesmulighed. Du kommer bl.a. til at varetage undervisningen i matematik og N/T, men altid i samarbejde med den lærer eller pædagog, der er i klassen på samme tid som dig.

Gem
Halsnæs Kommune Tandlæge, Halsnæs kommunale tandpleje

Halsnæs Kommune

Bliv tandlæge i en spændende lille tandpleje med dygtige kollegaer samt gode muligheder for sparring og faglige udfordringer.

Vi søger en ny tandlægekollega pr. 1. august eller snarest derefter. Stillingen er på fuld tid, men der er mulighed for at tilpasse stillingen individuelt, hvis timetal er en udfordring.

Tandplejen i Halsnæs er samlet på en moderne nyrenoveret centralklinik i Frederiksværk. Tandplejen er en lille velfungerende tandpleje med 4 tandlæger, 2 tandplejere og 10 klinikassistenter. Halsnæs kommune har 31.280 indbyggere og ligger 50 minutters kørsel fra København. Vi behandler ca. 6000 børn/unge i alderen 0-22 år samt ca. 120 omsorgspatienter.

Gem
Halsnæs Kommune Dygtigt IT-konsulent til skoleområdet og servicedesk

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Halsnæs Kommune søger en IT-konsulent, der ønsker at være med til at sikre kollegaerne i kommunen god og stabil IT samt effektiv service. Som vores nye kollega vil du opleve at træde ind i en spændende stilling, der byder på mange interessante udfordringer.

Din hverdag vil være en kombination af udekørende til skoler og dagtilbud samt bemande servicedesk på Rådhuset. Du vil således arbejde tæt sammen med dine kollegaer i ITD, men også have selvstændigt arbejde, bl.a. når du passer IT-kiosken på nogle af skolerne.

Nogle af dine opgaver vil være

 • Bemanding af servicedesk på rådhuset
 • Tage mod henvendelser via telefon, drop-in samt servicedesk-system samt løse 1.level opgaver
 • Klargøring af udstyr
Gem
Halsnæs Kommune Pædagog til Børnehuset Skovfogedlodden

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Børnehuset Skovfogedlodden søger pædagog på 37 timer/uge i vores børnehus.

Du kommer til at arbejde i vores børnehus med fast stuetilknytning i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, hvor den primære opgave er at sikre en god, tryg og udviklende hverdag for børnene. Vi er et lille hus med dejlige børn, men der kan godt være travlt. Du skal derfor kunne arbejde i et højt tempo uden at miste dit smil og dit gode humør.

Som pædagog i Børnehuset Skovfogedlodden kommer du til at indgå i en personalegruppe, der løfter i flok, og som er i gang med at udvikle pædagogisk praksis gennem implementering af de nye styrkede læreplaner. Vi arbejder på at udvikle struktur, organisering og kultur ved at sætte leg, udvikling, læring og dannelse på dagsordenen.

Som en del af vores hus vil du opleve gode muligheder for at udvikle dig indenfor det pædagogiske felt og få tildelt ansvar svarende til dine kompetencer.

Gem
Halsnæs Kommune Vi har en ledig uniform i fysioterapien – skal den være din?

Halsnæs Kommune, Hundested

Vores kollega går på barsel, og nu har du mulighed for at blive en del af en engageret fysioterapi.

Du vil få kompetente kolleger med god energi i arbejdet. Vi lægger vægt på et positivt menneskesyn, godt kollegaskab og et udviklende fagligt miljø.

Vi søger en kollega, der:

 • Er nysgerrig på og har lyst til faglig udvikling til gavn for kommunens borgere.
 • Er fleksibel og kan arbejde selvtilrettelæggende under hensyntagen til fysioterapiens samlede opgaver.
 • Indgår anerkendende i samarbejdet med kolleger, borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere,

I Træning og Aktivitet behandler vi kommunens borgere efter service- og sundhedsloven. Behandlingen kan foregå individuelt, på hold, ude som inde, i borgerens hjem og omgivelser eller på midlertidige døgnpladser.

Gem
Halsnæs Kommune Pædagogfaglig koordinator

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Børnehuset Skåninggårdsvej søger en pædagogfaglig koordinator i en nyoprettet stilling – 28-30 timer om ugen i Troldehøjen – fra 1. august.

Troldehøjen er en del af Børnehuset Skånninggårdsvej – og består af en vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, dagplejen og Børnemix.

Stillingen er knyttet til hele Troldehøjen med primær funktion i dagplejen – legestuen og Børnemix – tæt på hverdagen, pædagogiske processer og indhold, retning og udvikling.

Vi er en stor, velkørende organisation med blandt andet 10 dedikerede og erfarne dagplejere. Vi synes selv, at vi har en spændende arbejdsplads med store samarbejdsflader og mangeartede opgaver. Du skal fungere som facilitator, vejleder og sparringspartner i et tæt og tillidsbaseret samarbejde med dagplejere, pædagogisk personale i Troldehøjen og ledelse.

Gem
Halsnæs Kommune Ferieafløser til afdeling Rosen på Løvdalen Plejecenter

Halsnæs Kommune

Er du studerende inden for det sundhedsfaglige/pædagogiske miljø, hvor tilgangen til mennesket vægtes højt, skal du søge dit fritidsjob hos os på Rosen.

Vi søger timeafløser med lyst til at arbejde med demente i en ustabil fase.

Det vil være en fordel at have faglig viden om mennesker, som ikke altid gør det, vi forventer.

Du skal være nærværende og rolig, også når der er uro omkring dig. Holde i hånden, når det kræves, men selvfølgelig også indgå i det praktiske arbejde og personlig pleje.

På Rosen er det faste personale veluddannet i demens med en sundhedsfaglig baggrund, som har brug for hjælp i sommerferie og weekender til at sikre en nærværende pleje af beboerne.

Gem
Halsnæs Kommune Humlehaven Plejecenter søger vagtplanlægger

Halsnæs Kommune, Ølsted

Humlehaven er i gang med en organisationsændring, efter vi blev selvstændiggjorte i 2021, og derfor søger vi en planlægger på 32 timer pr. uge. I jobbet vil vagtplanlægning blive det centrale, men vi tænker også rigtig mange andre planlægningsopgaver.

Vi søger en kreativ og innovativ medarbejder med en sundhedsfaglig baggrund, som har forståelse for vigtigheden af at planlægge de medarbejderressourcer og kompetencer, som er tilstede, på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for beboerne. I planlægningen er det vigtigt, at der for medarbejderne er god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Du vil også få opgaver i forbindelse med planlægning af onboarding for nye medarbejdere. Der vil være opgaver i hele processen, som du vil være ansvarlig for i samarbejde med dine kollegaer og lederen.

Gem
Halsnæs Kommune Melby Skole søger dansklærer til udskolingen med lyst til vores PLC

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vi søger en lærer, der kan undervise i dansk og et eller flere af de humanistiske fag i udskolingen. Vi har også en del timer på vores PLC, så denne opgave skal du også have lyst til.

Stillingen er på fuld tid, og vi ansætter med tiltrædelse pr. 1. august 2022.

Vi søger en aktiv, fleksibel og engageret lærer med gode samarbejdsevner og vilje/lyst til at indgå i tæt team-samarbejde omkring børnenes trivsel og læring. Vi er i gang med at implementere co-teaching på alle skolens årgange, hvilket du forventes at indgå i.

Du skal søge en lærerstilling hos os, hvis du:

 • Er læreruddannet eller er under uddannelse.
 • Har lyst til at arbejde med dygtige og engagerede kollegaer.
 • Har gode relationskompetencer.