Nordea

Evaluering

Positiv kommentar

Nordea er en stor arbejdsplads med mange muligheder - også med mulighed for at få nogle goder, som man ikke får så mange andre steder. Det skyldes blandt andet, at der er mange ressourcer at gøre godt med - og man bruger mange, også for mange...

Negativ kommentar

Nordeas kultur er gennemsyret af mangel på etik - ingen ansatte i Nordea er værdsat, selvom det fleste tror de er. Fra den ene dag til den anden, kan man være sat ud på et sidespor og blive frosset ud. Organisationsændringer gennemføres igen og igen, som et skjul for at overflødiggøre mennesker (ansatte), man gerne vil have ud. Derved dækker man også over manglende og dårlig ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Lots of career opportunities

Negativ kommentar

Management does "walk the talk". Only focus is cost cutting and bottom line, moving staff low-cost countries. No focus on employee welfare and motivation.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig søde kollegaer.

Negativ kommentar

Alt for meget flytteri internt i husene.

Evaluering

Positiv kommentar

Ofte er der spændende opgaver at fordybe sig i.

Negativ kommentar

Management by fear er desværre blevet udtalt, topledelsen tåler ingen kritik, konstante organisationsændringer og outsourcing/fyringer har givet en utryg organisation, HR funktionen er reelt set død og ledelsen af den er helt forfejlet og har været det i længere tid.

Evaluering

Positiv kommentar

Havde et godt samarbejde med forretningen

Negativ kommentar

Stort set alt hvad jeg fik oplyst til samtaler inden ansættelse holdt - oplyst at der var et velfungerende team, hvilket ikke var tilfældet. Ingen nærværende ledelse, som ej heller handlede retfærdigt. Uro i organisationen

Evaluering

Positiv kommentar

God Work Life balance, meget ferie og Flex ordning. Lønnen kan være høj, hvis man er heldig ved forhandling.

Negativ kommentar

Man må give afkald på faglige og sociale ambitioner. Primært fokus er på meta arbejde, frem for resultater. Ofte vil primære kontrakt til kollegaer være gennem Skype til Indien eller Polen. Mange mellem ledere, men meget lidt egentlig ledelse. Medarbejdere er ikke en ressource, blot en udgift. Kan opgaven løses billigere andet sted, et man ude. Ikke unormalt at man fyrer i én afdeling, mens man ansætter tilsvarende kompetencer i anden afdeling. Det er op medarbejderen selv at finde nye opgaver, når det sker, inden opsigelsesfristen. En del nepotisme blandt ikke nordiske ledere.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode muligheder for aflønning noget over markedsniveauet på grund af høj jobrisiko, stress, høje jobkrav og lav ledelseskvalitet mange steder i organisationen. Gode muligheder for anvendelse af engelske og polske sprogkundskaber. Gode muligheder for sparring og læring med dygtige specialister og kollegaer i HQ, som er generelt er imødekommende. Gode muligheder for at arbejde med procesoptimering og regulerings- og lovgivningsmæssige udfordringer.

Negativ kommentar

Bestyrelsen og ledelsen har tunnelsyn med kortsigtet maksimering af profit og udbytte for øje. Der giver strategi, forretningsmodel, IT og imagesager (hvidvaskning, Panama-Paper, udlån af værdipapir til udbytteskandale osv.) ude af trit med markedet.Virksomheden er karakteriseret ved udflytning af arbejdspladser til Indien og Polen, ualmindelig høj omsætningshastighed af både ledere, medarbejdere og organisationsstruktur. Alt skjules bagved spin og en facade af ESG/CSR. Cheferne manøvrer som teknokrater, autentisk ledelse og kommunikation mangler og medarbejderne er en omkostningsbyrde.

Evaluering

Positiv kommentar

super gode kollegaer. Mange nye spændende teknologier

Negativ kommentar

fyringer, nedskæringer, outsourcing til billigere lande, topledelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mange dygtige ledere og medarbejdere der hver dag gør en kæmpe indsats ude hos kunderne. Der er et godt sammenhold ude i den enkelte enhed.

Negativ kommentar

Der mangler sammenhæng mellem det der siges og det der gøres. Hovedkontoret - der ikke tjener pengene bliver større og større og det går ud over kunder og medarbejder der arbejder i forretningen hvor der skal tjenes penge

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer.

Negativ kommentar

Inkompetente upper management (man kan ikke kalde dem leaders) i investment management arm. HR is not there for the people. HR is there for serving managers.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt tværfagligt samarbejde i nordiske lande.

Negativ kommentar

Svært at outsource til østlande, og se kollegaer blive erstattet af folk i østlandene

Evaluering

Positiv kommentar

gode karrieremuligheder hvis du har en lang uddannelse bag dig eller er villig til at arbejde +50 timer om ugen. Man gode kollegaer, fleksibilitet i jobbet, man arbejder meget selvstændigt, udviklingsmuligheder

Negativ kommentar

Alt for stort setup. Leder der ikke arbejder for firmaet bedste med sit eget bedste.. Organisationsændringer konstant. Havde den opfattelse tilsidst at 80% blev pga af lønnen samt personalegode, hvilket kan mærkes.. passionen som er en grundværdi kan være meget svær at finde i nogle afdelinger

Evaluering

Positiv kommentar

Overall fantastisk sted at være

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Desværre er der intet godt at sige om dette sted som arbejdsplads. Nok det værste jeg nogensinde har oplevet igennem 35 år.

Negativ kommentar

Skynd dig at komme væk i en fart.

Evaluering

Positiv kommentar

Stor, god arbejdsplads hvor man får indtryk af at det man laver rent faktisk gør en forskel

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde og søde kolleger

Negativ kommentar

Chefen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, meningsfuldt arbejde.

Negativ kommentar

For meget og for detaljeret ledelse. Hurtige og uigennemskuelige beslutninger tages på alt for mange mellemlederniveauer af folk der har lidt for travlt med at vise hvor dygtige de er. For meget tvungen overarbejde og deraf følgende dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Beliggenheden :-)

Negativ kommentar

Alt! Ingen sammenhæng, ingen transparens og management by fear trives i bedste velgående.