Jordbrugets Uddannelsescenter Århus

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads med flad struktur, som giver mulighed for et højt engagement. Det er en gammel organisation med traditioner og en stærk fællesskabsfølelse og en vis "jordbundethed". En arbejdsplads hvor medarbejderne bliver i mange år.

Negativ kommentar

Meget bureaukrati og vanetænkning. Virksomheden henter de fleste ledere via intern rekruttering, og det betyder at de langt hen ad vejen gør som de plejer. Det er ærgerligt fordi det står i vejen for udvikling som er afgørende for en uddannelses institution. Der er også en tendens til ikke at ansætte folk med de rette kvalifikationer ud fra en økonomisk betragtning, eller ud fra vane og manglende vovemod. Mange af medarbejderne tager et stort ansvar og der er for mange der går ned med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Stor frihed.

Negativ kommentar

Ingen opbakning eller anerkendelse. Tænker ikke de ved, hvad der bliver lavet.