NDI Group A/S

Evaluering

Positiv kommentar

NDI er en dejlig arbejdsplads med gode kollegaer.

Negativ kommentar

Virksomheden er utrolig opdelt, ingen tager ansvar, meget intern tovtrækkeri. Meget gammeldags og ikke nytænkende.

Evaluering

Positiv kommentar

En virksomhed med et meget stærkt fokus på medarbejderne, trivsel, work-life balance og en flad struktur. Den bedste arbejdsplads, jeg har været på i forhold til, hvordan man behandles og den tillid, man mødes af. Også gode muligheder for karriereudvikling, hvis man selv er proaktiv. Alt i alt yderst tilfreds.

Negativ kommentar

Den flade struktur skaber af og til uklarhed om, hvem der er ansvarlig for hvad og ud fra hvilke kompetencesæt og evner. Dertil er det en lidt forsigtig virksomhed, som har det bedst med at "spille defensivt."

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer. Ordnede forhold. Flad organisation med korte beslutningsveje.

Negativ kommentar

Som ny kan det være svært at fange alle uskrevne regler.