NOV Flexibles, NOV

English below

Om NOV Flexibles

National Oilwell Varco er en førende leverandør af udstyr til energiindustrien, primært til udvinding af olie og gas. I Danmark arbejder vi med jordgenvinding, hvor vi sørger for, at jord der er blevet forurenet i forbindelse med olie- og gasudvinding, renses forsvarligt og sikkert, men størstedelen af vores aktiviteter - og mere end 90% af vores danske arbejdsstyrke - findes i NOV Flexibles. Med hovedkvarter i Brøndby lidt udenfor København, et kontor i Aalborg og en fabrik i Kalundborg designer, fremstiller og sælger vi nogle af de mest avancerede fleksible rørløsninger i verden til offshore olie- og gasindustrien.

NOV Flexibles er populært blandt ingeniører, specialister og alle andre, der ønsker at være på en global arbejdsplads, hvor vi arbejder med nogle af de største kræfter i verden. Som ingeniør får du brug for alle dine færdigheder - fra materialevidenskab til fluiddynamik - for at designe og fremstille vores rør. Og du kommer til at arbejde med 200 af de bedste ingeniører i landet, så du har alle muligheder for at styrke og udvikle din faglige profil.

NOV Flexibles er kernen i Subsea Production Systems-enheden af NOV med en anden fabrik i Brasilien og kontorer i Brasilien, Ghana, Malaysien, Norge og USA. Vi tilbyder intet mindre end dit livs mulighed for at arbejde i et internationalt miljø med at skaffe energi til dem, der giver energi til verden.

Welcome to NOV Flexibles

National Oilwell Varco is a leading supplier of equipment for the energy industry, primarily for oil and gas production. In Denmark, we work with soil recovery, where we make sure that any soil contaminated during offshore oil and gas production is cleaned in a responsible and safe manner, but most of our efforts – and over 90% of our employees – are concentrated in NOV Flexibles. Based in Copenhagen with an office in Aalborg and a factory in Kalundborg, we design, manufacture and market some of the most advanced flexible pipe solutions for the offshore oil and gas industry.

NOV Flexibles is a popular place of work for engineers, specialists, and everyone else who wants the globe as their place of work and to deal with some of the strongest forces in the world. As an engineer, you will leverage all your professional knowledge – from materials science to fluid dynamics – to design and manufacture our pipes. And you will do so with over 200 of the best engineers in the country, so you’ll be certain to grow and develop as you work.

NOV Flexibles is at the center of the Subsea Production Systems unit of NOV with another factory in Brazil and offices in Brazil, Ghana, Malaysia, Norway, Scotland, and the United States, and we offer the opportunity of a lifetime for anyone interested in working in an international environment to help power the industry that powers the world.