Scanbur A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Afslappet stemning og arbejdsmiljø.

Negativ kommentar

Fokus på kortsigtet profitmaksimering på bekostning af medarbejdere og kunderelationer.