SSG A/S

SSG beskæftiger sig med skade-, ejendoms- og industriservice. Virksomheden blev grundlagt i 1993 og opererer i hele Norden.

Hos SSG er medarbejderne vores vigtigste aktiv.

Derfor er det altid vores mål at tiltrække og udvikle branchens dygtigste fagfolk. Vi samler på ansatte, der virkelig kan deres kram, og som stiller krav til sig selv, arbejder struktureret og får gjort noget ved tingene.

Hos SSG har alle vores medarbejdere en betydningsfuld rolle.

Medarbejderuddannelse - målsætninger

  • At det altid skal være tilsvarende med samfundets og kundernes krav til det arbejde, vi udfører.

  • At det altid har et kompetent og udviklingsorienteret indhold.

  • At det har et ry som en attraktiv mulighed for medarbejdere, og tillige er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheden.

  • At det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god uddannelseskultur, der er i stand til at fastholde personale.

Uddannelsesprogrammet er sammensat af AMU, AKADEMI, FOAK og interne uddannelser, hvoraf de to førstnævnte niveauer også er kompetencegivende uden for SSG. Akademi-uddannelserne måles tillige med ECTS-point og kan afsluttes med eksamen.

Programmet er sammensat således, at hver medarbejderfunktion har et minimum af uddannelse, der skal være gennemført før eller ved indtræden på funktionsniveauet. Derudover er der uddannelser, som typisk gennemføres inden for 1-2 år efter individuel aftale med den enkelte medarbejder.

Uddannelsesprogrammet er basis og ikke udtømmende. Til specialfunktioner som fx fugtteknikere og faglærte håndværkere, suppleres kompetenceudviklingen med specialefag, der udvælges i samarbejde med de pågældende medarbejdere.

Hos SSG gennemføres også årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor personlige udviklings-områder aftales og sættes i plan.

Sidst opdateret 01-07-2017