Region Nordjylland

Evaluering

Positiv kommentar

Kolleger, der forsøger at gøre at godt arbejde trods vilkårene.

Negativ kommentar

Uprofessionel ledelse, kammerateri, dårligt arbejdsmiljø og manglende udnyttelse af medarbejderes ressourcer.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne borgere

Negativ kommentar

Dårligt arbejdsmiljø, stor udskiftning,

Evaluering

Positiv kommentar

Udfordrende og lærerigt fagligt.

Negativ kommentar

Ringe løn Ingen anerkendelse af klinikledelsen Medarbejdere og ledere er modstandere og ikke medspillere

Evaluering

Positiv kommentar

Ordentlige forhold og gode karrieremuligheder.

Negativ kommentar

Vi har travlt med meget overarbejde og har svært ved at få flere kollegaer.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er et lærerigt arbejdsmiljø - på godt og ondt. Det vil altid også være nogle rigtig skønne kollegaer.

Negativ kommentar

Meget ustabil og uprofessionel ledelse i deler af administrationen - hermed meget ustruktureret opgaveoverblik og struktur. Ringe udviklingsmuligheder og anerkendelse for akademikere. Magtkampen fylder mest.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mange gode karriere muligheder og man får gode relationer.

Negativ kommentar

Løn følger ikke arbejdsbyrde, arbejdsbyrden bliver større, centralisering fjerner strategiske tilgange til forskellige arbejdsopgaver, man bliver sparet væk. Kort sagt, regionen forventer at kunne få maks indsats for minimum løn.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige medarbejdere. Skønne kollegaer. Godt samarbejde blandt miljøpersonalet...

Negativ kommentar

Gælder for Psykiatri Nord, Brønderslev, Region N:Stor rigiditet i den overordnede tilgang. Det virker som om at man er 15 år tilbage i måde at opleve psykiatrien på. Mange dygtige medarbejdere får ikke mulighed for at anvende deres kompetencer og ikke mulighed for at udvikle sig. Al for meget tvang i forhold til patienter. Det værste er en overordnet ledelse der ikke lytter på sine medarbejdere. En overordnet ledelse der ikke respekterer sine medarbejdere. En overordnet ledelse med meget magt som forskelsbehandler og agerer som vi befandt os i 1950! KAN IKKE ANBEFALES SOM ARBEJDSPLADS!!!

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde kolleger imellem Mange spændende specialer

Negativ kommentar

Dårligt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø på grund af dårlig personaleledelse på afsnitsniveau. Sygehusledelsen prioritere drift fremfor personalepleje.

Evaluering

Positiv kommentar

Gymnastikken var det eneste god ting

Negativ kommentar

Lavlønnet arbejde med gammeldags ledelse, ingen forståelse eller fleksibilitet.

Evaluering

Positiv kommentar

De bedste kollager, det mest givende arbejde

Negativ kommentar

Manglende kvalificerede ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og arbejdstider

Negativ kommentar

Meget gammeldags ledelsesstil på Sygehusappteket, dårligt arbejdemiljø skabt af dårlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Et spændende job i smukke omgivelser.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Regionshospital Nordjylland. På min afdeling, et rigtig godt arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde og sammenhold blandt kollegerne. Spændende speciale.

Negativ kommentar

Det er udelukkende personalets samarbejde, overblik og gode humør der får arbejdspladsen til at fungere. Hospitals- og klinikledelse er ikke synlige og utrolig fjerne fra virkeligheden og dagligdagen. Alt for lidt indflydelse og mulighed for medbestemmelse for den enkelte afdelingsleder. Centraliseringstanker (Hjørring) og “mele egen kage”. Så hvis du søger job på RHN må du håbe på gode kolleger, for det er dem der redder din dag.

Evaluering

Positiv kommentar

Intet

Negativ kommentar

Kammerateri i hele systemet.

Evaluering

Positiv kommentar

Akutmodtagelsen kunne være en rigtig spændende arbejdsplads ....

Negativ kommentar

- men pga ufattelig dårlig ledelse og manglende ressourcer, er det nok den værste arbejdsplads jeg nogensinde har haft. Man løber sig ihjel og går hjem med dårlig samvittighed over alt det man ikke nåede. Derud over er det kollegiale sammenhold lig 0. Enhver er sig selv nærmest.

Evaluering

Positiv kommentar

Det gode var når man kunne få lov, at arbejde selv.

Negativ kommentar

Sammenholdet var der ikke rigtig noget af - folk troede de havde venner, men det var lige indtil de forlod lokalet. Alle jeg oplevede, de bagtalte hinanden.

Evaluering

Positiv kommentar

Nogle kollegaer var gode og intentionerne var der fra medarbejderne.

Negativ kommentar

Ledelse er uprofessionel og bagtaler medarbejderne overfor deres kollegaer.

Evaluering

Positiv kommentar

De fleste af mine kollegaer arbejder ud fra et godt hjerte.

Negativ kommentar

Min arbejdsplads efterlader flere mangler på professionalisme og god etik. De fleste gør hvad de kan, men ofte skyldes det mangel på resourcer. Generelt trænger virksomheden til et eller flere løft og indflydelse fra det private arbejdsmarked.

Evaluering

Positiv kommentar

mange spændende opgaver

Negativ kommentar

dårlig kultur præget af "vi plejer" og fokus på at placere opgaver hos andre end selv tage ansvar

Evaluering

Positiv kommentar

Intet

Negativ kommentar

Alt