Anders Andersen's Rengøring

Evaluering

Positiv kommentar

God ledelse og tilsynsførende.. og glæde og tilfredse kunder og godt samarbejde mellem alle for løst opgaver og problemer hurtigt

Negativ kommentar

Ingen kritik

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kolleger i afdelingen, som tager sig af hinanden. Gode kantineforhold. En konservativ ledelse, der ikke skaber forandring for forandringens skyld.

Negativ kommentar

En konservativ ledelse, der ikke er firstmover på nytænkning. Få avancementsmuligheder.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kollegaer som vil gå langt for hinanden.

Negativ kommentar

Den øverste ledelse arbejder meget med frygt som et værktøj. Gammeldagslederstil og dårlige personaleforhold. Ledelsen tror ikke på pension, hvorfor man ikke får pension....

Evaluering

Positiv kommentar

Godt arbejdsmiljø, altid godt i denne branche.

Negativ kommentar

Man har ikke mulighed for at avancere opad, høj som lav, er man låst når man først er kommet ind.

Evaluering

Positiv kommentar

Udmærket samarbejde mellem kollegaer Rigtig god kantine

Negativ kommentar

Ikke rigtigt nogle avancementsmuligheder Ledelsesformen er at sparke nedad Frygt bruges til at rette ind