ATP Ejendomme A/S

Hvem vi er i ATP Ejendomme

ATP Ejendomme har eksisteret siden 1993 og er – som datterselskab af ATP – sat i verden for at skabe afkast til danskerne. Vi har et vigtigt samfundsansvar. Vores forretning skal ikke alene give plus på danskernes pensionskonto, den skal også bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.

Vi ved, hvad det vil sige at lave en god investering, og når vi bruger lighedstegnet i vores logo, er det derfor ikke tilfældigt – for efter lighedstegnet kommer resultatet.

Når du vælger et job hos ATP Ejendomme, bliver du en del af en virksomhed, hvor vi er optaget af at skabe resultater. I alt hvad vi gør. Vi ejer, drifter og udvikler nogle af de smukkeste og mest imponerende ejendomme i Danmark – fra ældre, æstetiske ejendomme til topmoderne nybyggeri og spændende udviklingsprojekter. Det kræver dog mere end mursten og beliggenhed at huse nogle af de mest visionære virksomheder. Derfor stiller vi alle vores kompetencer til rådighed i én sammenhængende løsning – vores kunder får den fulde pakke, mens vi tager det fulde ansvar. Vi skaber de rammer, hvor liv leves bedst.

Medarbejdere fra ATP Ejendomme

Bliv en del af en dynamisk organisation med fokus på udvikling

Som en af Danmarks førende ejendomsejere, er vi vant til at tænke langsigtet. Det gør vi også, når det gælder vores medarbejdere. Faktisk går vi lige så højt op i medarbejderudvikling som i ejendomsudvikling. For kun ved at være værdiskabende i alle led af forretningen, kan vi nå de ambitiøse mål, som vi er sat i verden for at indfri.

Hos os får du en karriere med mening, hvor du kan udfolde dine faglige evner og menneskelige kvaliteter sammen med dygtige kolleger om et fælles mål og med en stærk kultur, hvor vi videndeler og samarbejder på tværs.

Gode præstationer kræver et tilsvarende godt arbejdsmiljø. Derfor lægger vi stor vægt på trivsel og livsbalance – også når der er fyldte indbakker og kimende telefoner. Det skal nemlig være rart at gå på arbejde.

Vi bor både godt og centralt i en historisk renoveret ejendom i indre by. Du får mere end 130 kolleger, der blandt andet er specialister inden for investering, byggeri og service. Men også inden for kommunikation, IT og økonomi. Vi er lige så forskellige som vores fagområder, der er plads til alle, og nyansatte fortæller, at vi også har mange ting til fælles: Vi er åbne, imødekommende og har en god portion nysgerrighed. Og netop nysgerrighed – og udvikling – er noget af det, der driver os. Gennem de seneste år har vi gennemgået en transformation, som vi stadig er i gang med – og som vi forventer, at du, på lige fod med os andre, ønsker at bidrage aktivt til.

Bæredygtighed i ATP Ejendomme

Vores forretning skal ikke alene give plus på danskernes pensionskonto, den skal også bidrage positivt til klimaregnskabet. Hos ATP Ejendomme er vi med til at sætte standarden for bæredygtighed i ejendomsmarkedet, og du bliver en del af en organisation med et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, hvor både miljø, indeklima, sundhed, sikkerhed og ansvarlighed indgår. Faktisk tænker vi bæredygtighed direkte ind i alle vores forretningsprocesser.

Bæredygtighed er nemlig en vigtig forudsætning for, at vi kan ruste forretningen til fremtidens krav og forventninger og sikre langsigtet værditilvækst til vores kunder. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund – og til at gøre det grønnere. Når vi bygger, så bygger vi for at beholde. Vi investerer nemlig ikke bare i ejendomme, vi investerer i kommende generationer.

Vores målsætning er at bidrage aktivt til at skabe et CO2-neutralt samfund og arbejde målrettet for FN’s verdensmål. 40 pct. af verdens CO2-udledning stammer nemlig fra opførelsen og driften af ejendomme, og som ejendomsejer har vi et særligt ansvar.