A-2 A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Ledelse stilen giver plads til at der kan være højt til loftet og firmaet kan søge i mange retninger på samme tid. Der er høj frihed da der ikke er sat en retning for firmaet.

Negativ kommentar

Den manglende topledelse lægger op til suboptimering og meget lidt samarbejde mellem kollegaer eller mellem de 3 forskellige afdelinger. Ledelsens bonusordning belønner kun den enkelte medarbejders indsats. Der er altså ikke noget incitament til at arbejde sammen, som et hold.