Gladsaxe Kommune

Save
Gladsaxe Kommune Pædagoger til velfungerende hus med høj faglighed

Gladsaxe Kommune, Søborg

Pædagoger til velfungerende hus med høj faglighed Børnehuset Mælkevejen ligger på bakken på Dickens allé, omgivet af en stor lækker legeplads med fokus på mange forskellige læringszoner. Huset er fyldt med 65 dejlige børn i alderen 0-6 år og 14 engagerede, fagligt velfunderet og passionerede medarbejdere.

Vi kan tilbyde 25-37 timers stillinger i et velfungerende børnehus med høj faglighed, og hvor didaktikken er det styrende element for den pædagogiske praksis. Dette betyder, at alle pædagoger hver uge har skemalagt tid til planlægning, refleksion og vurdering. Vi er hele tiden optaget af at udvikle det høje faglige niveau og dermed rammerne for børnenes trivsel, udvikling og læring, hvorfor vi løbende muliggøre at skabe gode vilkår for kompetenceudvikling.

Din pædagogiske praksis kendetegnes ved, at du

  • Er nyuddannet eller har erfaring som pædagog
  • Har høje ambitioner for alle børn, deres talenter og ressourcer
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Faglig teamleder til byggesag i fremsynet kommune

Gladsaxe Kommune, Søborg

Gladsaxe Kommune søger en involverende og nysgerrig faglig teamleder til Byggesag. Du er god til at bringe mennesker sammen, så deres kompetencer og indfaldsvinkler supplerer hinanden, og så de sammen skaber helhedsorienterede løsninger for borgere og erhvervsliv.

Gladsaxe Kommune har vedtaget en ambitiøs arkitekturpolitik, som tager afsæt i et menneskeligt perspektiv, stedsans og verdensmål. Som teamleder får du en central rolle i at implementere målsætningerne fra politikken og omsætte dem i konkrete byggeprojekter sammen med byudviklingschefen og stadsarkitekten, f.eks. i forhåndsdialogen med borgere og virksomheder.

Du bliver leder for et team, som allerede er velfungerende, og hvor medarbejderne gerne byder ind. Du kommer til en forvaltning med højt ambitionsniveau, positiv stemning og fokus på samarbejde på tværs af organisationen.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Social- og sundhedshjælpere til Bakkegården

Gladsaxe Kommune

Er du SSH på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os.

Bakkegården demensboliger søger 2 social- og sundhedshjælpere. Stillingerne er i skiftende vagter, men primært i aftenvagt og med weekend hver 2. uge. 28-35 timer pr. uge.

Vores nye kollega skal have et ønske om at sikre et højt fagligt niveau for vores beboere. Hos os værner vi om omsorgen, livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag. Du skal lyst til at arbejde med mennesker, der har en demenssygdom, og være parate til akutte og spændende opgaver.

Bakkegården er nytænkende, og vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeut, sygeplejersker, musikterapeuter, oplevelsesmager, aktivitetsmedarbejdere, vores mange frivillige samt vores eget køkken, som alle er med til at skabe trygge og hjemlige rammer for vores beboere.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsassistenter til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Er du SSA og på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os.

Bakkegården mangler social- og sundhedsassistenter, som har et ønske om, at give omsorg og støtte til vores beboere. Hos os værner vi om livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag.

Bakkegården demensboliger består af 107 boliger fordelt på 7 bofællesskaber. Bakkegården er nytænkende og her er et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Vi søger social- og sundhedsassistenter i primært dagvagter med vagt hver 3. weekend og en social- og sundhedsassistent i nattevagt fra torsdag-onsdag med start i lige uge. Stillingerne er på 28-37 timer ugentligt efter eget ønske.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Pædagog til Nybrogård – et skønt lille børnehus i dejlige omgivelser

Gladsaxe Kommune, Kongens Lyngby

Er du pædagog eller bliver uddannet pædagog til sommer, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen i vores skønne børnehus. Et børnehus hvor nærvær, omsorg, god energi og fantastisk stemning er med til at danne rammerne for en tryg hverdag for alle.

Børnehuset Nybrogård er et lille hyggeligt, integreret børnehus bestående af ca. 50 skønne børn i alderen 0-6 år fordelt på 4 grupper hhv. to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

I Nybrogård er der – grundet det gode kollegaskab og en anerkendende tilgang til hinanden – rig mulighed for at udvikle den gode kultur, hvor alle har fælles fokus på kerneopgaven, nemlig at sikre børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Strategi, controlling og ejendomsadministration

Gladsaxe Kommune, Søborg

Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune har en spændende stilling i staben ledig. Vi søger en person med økonomisk baggrund, der kan varetage et bredt katalog af opgaver inden for controlling, ejendomsadministration og strategiudvikling.

Ejendomscenteret har ansvaret for vedligehold, ombygning og nybyggeri af kommunens ejendomme. Derudover bidrager vi til at sikre den rigtige udnyttelse af kommunens ejendomme, og vi holder styr på kommunens lejemål. Vi arbejder fortsat på at udvikle de strategier, der er lagt for ejendomsforvaltningen, og du vil indgå som en aktiv del i dette arbejde.

Den ledige stilling har flere ”ben”:

  • Strategiudvikling, hvor vi arbejder med ”kloge kvadratmeter”.
  • Controllerfunktion, der skal understøtte det strategiske budgetarbejde og understøtte økonomifunktioner generelt.
  • Ejendomsadministration, der håndterer opgaver i forbindelse med udlejning, og køb og salg mv.
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Erfaren ingeniør eller lignende med juridisk flair til vejmyndighedsområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du med på holdet i Gladsaxe Kommune, som er helt i front på den grønne omstilling inden for trafik- og mobilitetsområdet? Har du stærke kompetencer og lyst til at arbejde med de mange forskellige opgaver, som vi løser som vejmyndighed på trafikområdet? Så søg stillingen hos os og bliv en del af et stærkt fællesskab.

Du vil blive en del af afdelingen for Trafik og Mobilitet, som arbejder ambitiøst, engageret og innovativt blandt andet ved at fremme den grønne omstilling inden for transportområdet. Som vejmyndighed spænder vores opgaver bredt inden for trafik og mobilitet, lige fra planlægning og ledelse af anlægsprojekter, til den konkrete sagsbehandling.

Vi lægger vægt på den gode borgerkontakt og vi svarer ikke kun med paragraffer, men med den helhedsorienterede løsning med udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Nyuddannet ingeniør eller lignende til vejmyndighedsområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du med på holdet i Gladsaxe Kommune, som er helt i front på den grønne omstilling inden for trafik- og mobilitetsområdet? Har du lyst og kompetencer til at arbejde med de mange forskellige opgaver, som vi løser som vejmyndighed på trafikområdet? Så søg stillingen hos os og bliv en del af et stærkt fællesskab.

Du vil blive en del af afdelingen for Trafik og Mobilitet, som arbejder ambitiøst, engageret og innovativt blandt andet ved at fremme den grønne omstilling inden for transportområdet. Som vejmyndighed spænder vores opgaver bredt inden for trafik og mobilitet, lige fra planlægning og ledelse af anlægsprojekter, til den konkrete sagsbehandling.

Vi lægger vægt på den gode borgerkontakt og vi svarer ikke kun med paragraffer, men med den helhedsorienterede løsning med udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Engagerede specialpædagoger til Bakkeskolen

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Specialpædagoger med fagligheden på rette sted søges til Bakkeskolen

Brænder du for det specialpædagogiske område? Drømmer du om nye udfordringer? Har du lyst til at være med til at gøre en betydningsfuld forskel for vores børn og unge med særlige behov? Så er det nu, chancen er her. Vi søger nemlig to til tre engagerede pædagoger til vores indskoling. Ansættelsen vil være pr. 1. august.

Bakkeskolen er et specialiseret helhedstilbud for børn og unge med autisme, hvor lærer- og pædagogfaglige læringsaktiviteter samt fritid er integreret. Skolen ligger i Bagsværd, tæt ved skov og sø og har store varierede udearealer, der giver gode muligheder for leg og fysisk aktivitet.

Skolen rummer 63 elever med autisme fordelt på 11 klasser.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Gladsaxe Kommune Pædagog med teamkoordinatorfunktion til børnehaveteamet i Humlebien

Gladsaxe Kommune

Brænder du for at varetage funktionen som teamkoordinator og fagligt fyrtårn?

Vi søger netop dig, som vil være pædagog med funktionen som børnehave-teamkoordinator. Du skal kunne se dig selv øge din faglighed med fokus på dialog og samarbejde – både med kollegaerne i huset, men også med ledelsen og din koordinator-kollega fra vuggestueteamet.

Humlebien er en integreret institution, bestående af 4 aldersopdelte teams med to børnegrupper i hvert team og kan have op til 120 børn i børnehuset. Du vil blive en del af et team, et fagprofessionelt fællesskab, hvor pædagogerne har hovedansvaret. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af grupperne, teams og vores 2 etager hhv. vuggestue- og børnehaveteamet.

Check the job satisfaction:
Published: