Gladsaxe Kommune

Gem
Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsassistenter til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Er du SSA og på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os.

Bakkegården mangler social- og sundhedsassistenter, som har et ønske om, at give omsorg og støtte til vores beboere. Hos os værner vi om livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag.

Bakkegården demensboliger består af 107 boliger fordelt på 7 bofællesskaber. Bakkegården er nytænkende og her er et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Vi søger social- og sundhedsassistenter i primært dagvagter med vagt hver 3. weekend og en social- og sundhedsassistent i nattevagt fra torsdag-onsdag med start i lige uge. Stillingerne er på 28-37 timer ugentligt efter eget ønske.

Gem
Gladsaxe Kommune Pædagog til Nybrogård – et skønt lille børnehus i dejlige omgivelser

Gladsaxe Kommune, Kongens Lyngby

Er du pædagog eller bliver uddannet pædagog til sommer, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen i vores skønne børnehus. Et børnehus hvor nærvær, omsorg, god energi og fantastisk stemning er med til at danne rammerne for en tryg hverdag for alle.

Børnehuset Nybrogård er et lille hyggeligt, integreret børnehus bestående af ca. 50 skønne børn i alderen 0-6 år fordelt på 4 grupper hhv. to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

I Nybrogård er der – grundet det gode kollegaskab og en anerkendende tilgang til hinanden – rig mulighed for at udvikle den gode kultur, hvor alle har fælles fokus på kerneopgaven, nemlig at sikre børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Gem
Gladsaxe Kommune Strategi, controlling og ejendomsadministration

Gladsaxe Kommune, Søborg

Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune har en spændende stilling i staben ledig. Vi søger en person med økonomisk baggrund, der kan varetage et bredt katalog af opgaver inden for controlling, ejendomsadministration og strategiudvikling.

Ejendomscenteret har ansvaret for vedligehold, ombygning og nybyggeri af kommunens ejendomme. Derudover bidrager vi til at sikre den rigtige udnyttelse af kommunens ejendomme, og vi holder styr på kommunens lejemål. Vi arbejder fortsat på at udvikle de strategier, der er lagt for ejendomsforvaltningen, og du vil indgå som en aktiv del i dette arbejde.

Den ledige stilling har flere ”ben”:

  • Strategiudvikling, hvor vi arbejder med ”kloge kvadratmeter”.
  • Controllerfunktion, der skal understøtte det strategiske budgetarbejde og understøtte økonomifunktioner generelt.
  • Ejendomsadministration, der håndterer opgaver i forbindelse med udlejning, og køb og salg mv.
Gem
Gladsaxe Kommune Erfaren ingeniør eller lignende med juridisk flair til vejmyndighedsområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du med på holdet i Gladsaxe Kommune, som er helt i front på den grønne omstilling inden for trafik- og mobilitetsområdet? Har du stærke kompetencer og lyst til at arbejde med de mange forskellige opgaver, som vi løser som vejmyndighed på trafikområdet? Så søg stillingen hos os og bliv en del af et stærkt fællesskab.

Du vil blive en del af afdelingen for Trafik og Mobilitet, som arbejder ambitiøst, engageret og innovativt blandt andet ved at fremme den grønne omstilling inden for transportområdet. Som vejmyndighed spænder vores opgaver bredt inden for trafik og mobilitet, lige fra planlægning og ledelse af anlægsprojekter, til den konkrete sagsbehandling.

Vi lægger vægt på den gode borgerkontakt og vi svarer ikke kun med paragraffer, men med den helhedsorienterede løsning med udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig.

Gem
Gladsaxe Kommune Nyuddannet ingeniør eller lignende til vejmyndighedsområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du med på holdet i Gladsaxe Kommune, som er helt i front på den grønne omstilling inden for trafik- og mobilitetsområdet? Har du lyst og kompetencer til at arbejde med de mange forskellige opgaver, som vi løser som vejmyndighed på trafikområdet? Så søg stillingen hos os og bliv en del af et stærkt fællesskab.

Du vil blive en del af afdelingen for Trafik og Mobilitet, som arbejder ambitiøst, engageret og innovativt blandt andet ved at fremme den grønne omstilling inden for transportområdet. Som vejmyndighed spænder vores opgaver bredt inden for trafik og mobilitet, lige fra planlægning og ledelse af anlægsprojekter, til den konkrete sagsbehandling.

Vi lægger vægt på den gode borgerkontakt og vi svarer ikke kun med paragraffer, men med den helhedsorienterede løsning med udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig.

Gem
Gladsaxe Kommune Engagerede specialpædagoger til Bakkeskolen

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Specialpædagoger med fagligheden på rette sted søges til Bakkeskolen

Brænder du for det specialpædagogiske område? Drømmer du om nye udfordringer? Har du lyst til at være med til at gøre en betydningsfuld forskel for vores børn og unge med særlige behov? Så er det nu, chancen er her. Vi søger nemlig to til tre engagerede pædagoger til vores indskoling. Ansættelsen vil være pr. 1. august.

Bakkeskolen er et specialiseret helhedstilbud for børn og unge med autisme, hvor lærer- og pædagogfaglige læringsaktiviteter samt fritid er integreret. Skolen ligger i Bagsværd, tæt ved skov og sø og har store varierede udearealer, der giver gode muligheder for leg og fysisk aktivitet.

Skolen rummer 63 elever med autisme fordelt på 11 klasser.

Gem
Gladsaxe Kommune Skolesekretær til Bakkeskolen

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Vi søger på Bakkeskolen en sekretær der er åben, imødekommende og trives i en afvekslende hverdag med mange bolde i luften.

Bakkeskolen er et specialiseret helhedstilbud for børn med autisme, hvor pædagog- og lærerfaglige læringsaktiviteter samt fritid er integrerede. I dette skoleår har vi 63 elever med autisme fordelt på 11 klasser og ca. 90 ansatte indenfor forskellige faggrupper.

Du vil blive en vigtig del af vores administrative team, som foruden dig vil bestå af en sekretær, en deltids administrativ leder og IT-medarbejder samt skoleleder og to faglige ledere. Du vil indgå i et stærkt samarbejde både lokalt i vores hus, men også på tværs i organisationen. Her vil du deltage i et fagligt netværk på tværs af skolernes administrationer, hvor der bl.a. holdes fælles ERFA-møder flere gange om året.

Gem
Gladsaxe Kommune Pædagog med teamkoordinatorfunktion til børnehaveteamet i Humlebien

Gladsaxe Kommune

Brænder du for at varetage funktionen som teamkoordinator og fagligt fyrtårn?

Vi søger netop dig, som vil være pædagog med funktionen som børnehave-teamkoordinator. Du skal kunne se dig selv øge din faglighed med fokus på dialog og samarbejde – både med kollegaerne i huset, men også med ledelsen og din koordinator-kollega fra vuggestueteamet.

Humlebien er en integreret institution, bestående af 4 aldersopdelte teams med to børnegrupper i hvert team og kan have op til 120 børn i børnehuset. Du vil blive en del af et team, et fagprofessionelt fællesskab, hvor pædagogerne har hovedansvaret. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af grupperne, teams og vores 2 etager hhv. vuggestue- og børnehaveteamet.

Gem
Gladsaxe Kommune Stabschef der sætter tydelig retning og skaber synergier i en stor og alsidig stab

Gladsaxe Kommune, Søborg

Gladsaxe Kommunes søger en stærk stabschef til Social- og Sundhedsforvaltningen. Staben understøtter forvaltningens ambitiøse udviklingsdagsorden, og din opgave bliver at sikre høj kvalitet og skabe synergier på tværs af staben, til gavn for borgerne.

Som stabschef står du i spidsen for både drifts- og udviklingsopgaver inden for hverdagsteknologi, udvikling af velfærdsområderne, økonomi, it, informationssikkerhed, analyse og datainformeret ledelse. Du får ansvaret for at sekretariatsbetjene flere politiske udvalg og forvaltningens ledelse. I det daglige bliver du samtidig en vigtig sparringspartner for social- og sundhedsdirektøren.

Du bliver del af en ambitiøs organisation, hvor der er ledelsesmæssig og politisk vilje til at skabe løsninger for og med borgerne, og hvor der bliver investeret i udviklingen af både opgaveløsningen og de organisatoriske kompetencer.

Gem
Gladsaxe Kommune Faglig leder til indskolingen på Grønnemose skole

Gladsaxe Kommune, Søborg

Grønnemose Skole ligger i Gladsaxe Kommune og danner daglig ramme om 830 elever, 110 dygtige og engagerede medarbejdere og et ledelsesteam bestående af skoleleder, administrativ leder samt 6 faglige ledere.

Som faglig leder i indskolingen vil du skulle sikre den gode opstart for vores nye elever, varetage den daglige ledelse af 2-3 årgangsteams samt i fællesskab med din kollega lede skolens SFO.

Derudover skal der varetages skoleomfattende udviklingsopgaver bl.a;

  • Videreudviklingen af skolens idræt- og bevægelsesprofil.
  • Matlab, etableret som kommunalt praksisforsøg, hvor vi skal gøre os erfaringer med design- og procesorienterede læreprocesser med integration af forskellige teknologier.