Gladsaxe Kommune

Gem
Gladsaxe Kommune Dygtig pædagog, der har lyst til at gøre en forskel for Troldehøjs børn

Gladsaxe Kommune

Kontaktforældrene fortæller om Troldehøj: ”Der hersker en helt særlig positiv, inkluderende og professionel ånd i Troldehøj med plads til åbne, nysgerrige dialoger mellem forældre og pædagoger.”

I Børnehuset Troldehøj søger vi en dygtig kollega, der brænder for at gøre en forskel, og har lyst til at arbejde anerkendende, er kreativ og kan i fællesskab arbejde didaktisk.

Er du nyuddannet er du også meget velkommen til at søge stillingen.

Vi er rigtig stolte over den hverdag, vi i samarbejde med hinanden, børn og forældre udvikler hele tiden. Det gør vi gennem dialog, faglig refleksion og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Gem
Gladsaxe Kommune Elevplads som datateknikker med speciale i Infrastruktur

Gladsaxe Kommune, Søborg

Som datateknikerelev vil du indgå i vores IT-driftsteam, hvor du vil arbejde sammen med 7 engagerede kollegaer. Du vil være en intrigeret del af vores driftsteam, hvor du vil have rig mulighed for at lære og udvikle dine tekniske evner indenfor servere og netværk, samt alt det der hører sammen med det.

De daglige opgaver vil variere, hvor du f.eks. den ene dag kan sidde med en dybere problemløsningsopgave, og dagen efter kan du sidde med en implementeringsopgave af et nyt system.

Hvad skal du løse?

  • Dine arbejdsopgaver vil primært være
  • 2. line support til Kommunens brugere
  • Fejlsøgning på PC, servere og netværk
  • Deltage i projekter
Gem
Gladsaxe Kommune Ergoterapeut til fast stilling i træningsteamet (ambulant område)

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vi søger en ansvarsbevidst ergoterapeut, som brænder for sit fag, og som kan sætte en tydelig dagsorden for det ergoterapeutiske område. Du vil møde en bred vifte af borgere, hvor du skal have fokus på energiforvaltning, dysfagi, hverdagsaktiviteter, funktionstræning, holdtræning, tilbagevenden til arbejde/studie, mestring af sygdom mm.

Fagligt skal du favne bredt, da du vil møde borgere inden for følgende områder: Hoved/hals-kræft, covid-19-senfølger, geriatri, sklerose, Parkinson, muskelsvind samt psykiatri.

Vi er forankret i Sundhed & Træning, og vi varetager den ambulante træning i kommunen. I dagligdagen har vi et tæt samarbejde med kommunens midlertidige pladser samt det udekørende rehabiliteringsteam. Vi er 35 engagerede kollegaer, som sætter pris på høj kvalitet i opgavevaretagelsen og det sociale sammenhold i løbet af arbejdsdagen.

Gem
Gladsaxe Kommune Teamleder til ejendomscenter

Gladsaxe Kommune, Søborg

Høj arkitektonisk værdi, bæredygtighed, kvalitet og innovation – hvis det er noget for dig, så læs videre her.

Det er nemlig en del af vores hverdag i Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune, og vi søger lige nu en teamleder, der skal være med til at sikre gode rammer for udførelse af vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens ejendomme.

Du bliver leder for ét af i alt tre byggeteams bestående af bygningsrådgivere og projektledere med byggetekniske baggrunde. Hvert team varetager struktureret, langsigtet, 10- årig vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn. Ejendomscenteret har sammen med forvaltningerne ansvaret for byggeprojekterne fra start til slut inkl. programmering, projektering, udbud, kontrahering, byggeledelse, budgetstyring og overgang til drift.

Gem
Gladsaxe Kommune Studentermedhjælper til kommunikationsopgaver om letbanebyggeri

Gladsaxe Kommune, Søborg

Har du lyst til at hjælpe med at kommunikere om letbanen i en ambitiøs kommune med fokus på den gode borgerkontakt, hvor du kan få masser af erfaring? Er du skarp til at omsætte tekniske emner og gøre det relevant for den enkelte borger og grundejer?

Vores erfarne projektkoordinator, og ansvarlige for kommunikation for letbanearbejdet, i Gladsaxe skal på barsel. Derfor søger By- og Miljøforvaltningen en studentermedhjælper med en skarp pen og en nysgerrig tilgang. Du skal selvstændigt, og i samarbejde med forvaltningens kommunikationskonsulenter, understøtte vores tekniske team med kommunikation om letbanearbejdet og andre større anlægsprojekter.

Du vil blive ansat i afdelingen Trafik og Mobilitet, hvor du hovedsageligt skal medvirke til kommunikation om letbanebyggeriet.

Gem
Genitor ApS
PPR-leder

Genitor ApS søger for Gladsaxe Kommune i Søborg

Gladsaxe Kommunes nye PPR-leder får ansvaret for 60 yderst dygtige og metodestærke medarbejdere og tre teamledere, der alle bidrager med mange forskellige tværprofessionelle fagligheder med ét fælles fokus på at hjælpe de børn og unge, som har brug for noget ekstra.

Den rette leder til PPR er selv fagligt stærk og ledelsesmæssigt vant til at sætte retning og støtte op om et tværfagligt samarbejde, hvor potentialet netop ligger i at bringe hinandens viden, metoder, erfaringer og engagement i spil.

Der er også spændende nye initiativer i gang, som en ny PPR-leder skal tage ansvar for. Der arbejdes f.eks. på tværs af de kommunale forvaltningsområder med en ny visitationsmodel, som skal sikre bedre tværgående hjælp.

I et tværkommunalt samarbejde investeres der i et stort, banebrydende projekt om fremskudt psykiatri i samarbejde med udvalgte kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri.

Gem
Gladsaxe Kommune Ernæringsassistent til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Seniorcenter Bakkegården søger en ernæringsassistent til barselsvikariat 36,5 timer ugentligt, snarest muligt.

Vi søger en ernæringsassistent, der er en god madhåndværker, som i samarbejde med fem kollegaer skal lave dejlig, velsmagende hjemmelavet mad til vores 107 beboere og til fester og mødeforplejning. Vi har sølvmærke i økologi og forsøger at lave så meget af vores mad fra bunden af som muligt. Vi serverer varm mad til aften.

Barselsvikariatet ønskes besat snarest muligt, ansættelsen vil være 1 år med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid er 36,5 time med weekendvagt hver 5. uge. Arbejdstiden er kl. 6.45-14.00 og hver 5. uge kl. 10.00-17.30. Ved arrangementer er der ændringer i arbejdstiden.

Gem
Gladsaxe Kommune Nattevagt (SSA) til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Er du SSA og på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os.

Bakkegården mangler kompetente social- og sundhedsassistenter, som har et ønske om at sikre et højt fagligt niveau for vores beboere. Hos os værner vi om omsorgen, livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag.

Bakkegården er et demenscenter med 107 boliger fordelt på 7 bofællesskaber. Vi er nytænkende og her er et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Bakkegården arbejder ud fra Tom Kitwood med fokus på ”personcentreret omsorg” og The Eden Alternative. Vi arbejder i hverdagen ud fra beboernes livshistorie og deres individuelle behov. Kendskab til ovenstående er en fordel, men ikke noget krav, da vi sørger for oplæring og kurser.

Gem
Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Er du SSA eller SSH og på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os. Bakkegården mangler kompetente social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, som har et ønske om, at sikre et højt fagligt niveau for vores beboere. Hos os værner vi om omsorgen, livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag.

Bakkegården demensboliger består af 107 boliger fordelt på 7 bofællesskaber. Bakkegården er nytænkende og her er et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Bakkegården arbejder ud fra Tom Kitwood med fokus på ”personcentreret omsorg” og The Eden Alternative. Vi arbejder i hverdagen ud fra beboernes livshistorie og deres individuelle behov. Kendskab til ovenstående er en fordel, men ikke noget krav da vi sørger for oplæring og kurser.

Bakkegården huser alt fra får, hunde, katte, fugle, kælesnegle og fisk.

Gem
Ambitiøs og resultatorienteret teamleder til Job og ressourcer
Ambitiøs og resultatorienteret teamleder med interesse for driften søges til teamet Job og ressourcer, Gladsaxe Kommune.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket: