Gladsaxe Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

En ledelse, som sætter nogle teams højere end andre i samme afdeling. Udpræget forskelsbehandling.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne

Negativ kommentar

En ledelse på ældreområdet som ikke tager ansvar, er konflikt sky Der laves venner tjenester i stor stil, ændringer og ønsker om et bedre arbejdsmiljø bliver ikke taget seriøst og ytre man sin mening ryger man ud, ledelsen tåler ikke kritik og kigger på ingen måde indad, kan ikke anbefales som arbejdsplads

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger på "gulvet"

Negativ kommentar

Meget enig med diverse kommentarer vedrørende dårlig ledelse og topstyring

Evaluering

Positiv kommentar

Mange visionære ideer og initiativer, der kan gøre det spændende at arbejde i Gladsaxe.

Negativ kommentar

I visse områder en udpræget mistillid til medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Storrumskontor forstyrrer arbejdet. Og vi havde alt for travlt.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

- Ekstrem dårlig ledelse der hænger medarbejdere ud, selv hvis medarbejderen følger alle regler. - Som livredder skal du arbejde med kriminelle der afsoner samfundstjeneste. - Kritisable forhold under første coronanedlukning. - Underbemanding dagligt.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

JC Gladsaxe er meget topstyret, er præget af megen sygdom og opsigelse grundet stress og dårlig ledelse. Løn under gennemsnittet for branchen. Karriere er baseret på netværk, og ikke kvalifikationer

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer der beriger dagligdagen Gode personalegoder

Negativ kommentar

Fik en leder der ikke er opgaven voksen, management by fear, kontrolkultur, leder der indikerer at vi, medarbejder teamet, skal lære journaliseringspraksis på den hårde måde, på trods af det er svært at finde "fejl" i vores arbejde ved sagsgennemgang. Hele ledelsesstilen er negativt ladet, en leder får hysteriske anfald på teamsmøderne, hvis en medarbejder spørger om noget han ikke evner at svare på.

Evaluering

Positiv kommentar

Tæt på København og offentlige transport midler

Negativ kommentar

Meget dårligt arbejdsmiljø og dårlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Et forfærdeligt menneskesyn. En fortolkning af loven, der var helt uacceptabel for de berørte mennesker. Et ganske forfærdeligt menneskesyn. En leder og fagspecialister, der ikke unge lovgrundlaget for indsatser

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Jobcenter Gladsaxe: Den værste og mindst gensidigt solidariske arbejdsplads jeg nogensinde har været på - med frygtelig ledelse - med lige så frygteligt menneskesyn - og masser af kollegaer med usikkert ståsted. Management by fear. Grøn smiley da ledelsesevalueringer og APV ikke er anonyme.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er et arbejde

Negativ kommentar

Der er ikke altid styr på det fra ledelses side, og en del uro blandt personalet i visse afd.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange fantastiske kollegaer og en masse frihed. Gode muligheder for at prøve kræfter med lidt af hvert.

Negativ kommentar

Elendig ledelse, som jeg væmmes over, kan styre en kommune. Ens ekspertviden bliver tilsidesat, hvilket resulterer i vennetjenester og forkerte beslutninger igen og igen. Mange medarbejdere har ingen faglig stolthed og vil egentligt bare skylde skylden på andre.

Evaluering

Positiv kommentar

Megen frihed

Negativ kommentar

Dårlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

En meget rummelig ledelse i toppen og plads til forskelligheder og karriere skift og udvikling.

Negativ kommentar

Lokalt på den enkelte arbejdspladser er der en noget stressende arbejdskultur.

Evaluering

Positiv kommentar

hmm tjahh bum bum

Negativ kommentar

der er rigtig mange chefer, men utroligt få ledere

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk erhvervsrettet kommune.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse i jobcentret

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolega

Negativ kommentar

Ny teknologi der ikke virker sygdom og manglende personale giver dårlig arbejdsmiljø

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Arbejdsmiljø psykisk og lidt fysisk Blandede vagter Svag ledelse, langsom proces når man gør opmærksom på ønsker, forandring, tåler ikke kritik.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer der støtter op om en i svære tider. Skønne borgere

Negativ kommentar

Ledelse kunne godt blive bedre - en leder der ikke lever op til sit krav som leder. Nogle få dårlige kollegaer der ødelægger der for andre

Evaluering

Positiv kommentar

Mulighed for mange interne kurser med spændende udvikling til følge.

Negativ kommentar

Topstyring, med krav der ikke matcher virkeligheden, og deraf en oplevelse af aldrig at levere. Generelt mangler der anerkendelse på ledelsesniveau - der måles meget i opnåede resultater, men lyttes ikke til konkrete erfaringer og om det er realistisk at nå resultaterne.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde og støttende kolleger

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, vennetjenester grænsende til nepotisme..

Evaluering

Positiv kommentar

Borgerne var fantastiske

Negativ kommentar

Ledelsen tålte ikke modstand, selvom der opfordres til åbenhed

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads - rigtig gode faglige udviklingsmuligheder

Negativ kommentar

Man skal være indstillet på at levere en høj arbejdsindsats

Evaluering

Positiv kommentar

Gladsaxe Familie- og Ungecenter er en skøn arbejdsplads med vigtigt arbejde, god ledelse og søde kollegaer

Negativ kommentar

Besparelser og nedskæringer er tydelige at mærke i alt fra sager til egen videreuddannelse, supervision mm.