Vordingborg Kommune

Gem
Vordingborg Kommune Distrikt Ulvsund udvider ledelsen og søger 1 assisterende distriktsleder

Vordingborg Kommune, Stege

”Vi er ambitiøse, kompetente og arbejder hele tiden på at styrke vores faglighed. Og vi er ikke bange for at gå nye veje”.

”Vi er et ledelsesteam på 3, som i fællesskab udvikler og forbedrer indsatsen for borgerne. Vi står sammen om at løse kerneopgaven”.

Vi arbejder i fuldt integreret ordning, hvor distriktsledelsen varetager distriktets samlede ledelse af hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, aktivitetscentre og daghjem.

Opgaverne i distriktet er ofte komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der er behov for tæt sparring og ledelsesmæssig involvering for at understøtte selvstyret i de enkelte teams.

Gem
Vordingborg Kommune Sommerferievikarer/afløsere til Distrikt Ulvsund

Vordingborg Kommune

Har du en sundhedsfaglig uddannelse, eller er du ufaglært og nysgerrig på, om det kunne være noget for dig, så kom og vær en del af vores distrikt.

Din arbejdsplads er i borgerens hjem – det kan være på plejecentrene eller ude i distriktet – og dine arbejdsopgaver vil være hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Vi forventer, at du kan arbejde minimum 4-5 uger i sommerperioden, med vagt hver 2. weekend. Vagterne vil være dagvagter og aftenvagter.

Du skal være fyldt 18 år, have en acceptabel straffeattest, og kørekort vil være en fordel. Du vil blive grundigt introduceret og oplært i de enkelte arbejdsopgaver, og der er altid hjælp og støtte fra kollegaer.

Gem
Vordingborg Kommune Rengøringsassistent til fast stilling i Vordingborg, samt afløsere til alle distrikter

Vordingborg Kommune

Har du en god portion erfaring inden for rengøring? Har du et godt drive, er du serviceminded og skaber du resultater ind i et fællesskab? Så er du måske vores nye kollega i Vordingborg – eller en af vores nye afløsere i Intern Service – Rengøring.

Afdelingen bidrager til at realisere kommunens ambitioner om at levere en høj rengøringsstandard til vores skoler, børnehaver og øvrige bygninger.

Vi lægger stor vægt på god service og glæden ved at skabe synlige resultater. Vi søger efter nye kollegaer, der vil bidrage til vores team af dygtige medarbejder, der hver dag, sammen leverer gode og stabile resultater.

Gem
Vordingborg Kommune Autismecenter Storstrøm søger vikarer

Vordingborg Kommune

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autisme og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud.

Vi søger tilkaldevikarer til flere af vores afdelinger. På vores døgnmatrikler er det skiftende arbejdstider, dog primært i eftermiddags- og aftentimerne samt weekend og helligdage. I vores aktivitetshuse og STU er det dagarbejde. Som tilkaldevikar arbejder man uden fast timetal.

Hverdagen består af rutiner, regelmæssighed og forudsigelighed, som skabes gennem visuelle støttesystemer. Alle nye medarbejdere vil blive introduceret til arbejdet og tilbudt kursus i grundlæggende viden om autisme.

Gem
Vordingborg Kommune Barselsvikariater for flere pædagoger 32/37 timer til Børnehuset Elnasminde

Vordingborg Kommune, Langebæk

Brænder du – ligesom os – for at arbejde med høj faglighed og fokus på kerneopgaven i et dagtilbud, hvor engagement, god stemning, humor og glæde fylder meget i hverdagen?

Vikariaterne er i vores vuggestueteam 0-3 år samt i vores børnehaveteam 3-6 år. Start på vikariaterne kan være august, september og oktober 2022.

Vi er en 0-6-års-institution og har 93 børn. Børnehuset Elnasminde ligger i et naturskønt område tæt på sø og skov i udkanten af Stensved. Vi har en stor naturlegeplads og vores egen skov.

Børnehuset Elnasmindes åbningstid er fra kl. 6.00-17.00, og vi har åbent på lukkedage.

Vi tilbyder bl.a. en positiv personalegruppe med højt fremmøde, der har fokus på trivsel, samt engagerede forældre og forældrebestyrelse.

Gem
Vordingborg Kommune Socialrådgiver til Børn og Familie

Vordingborg Kommune

Vi har brug for en dygtig og engageret myndighedssagsbehandler, der brænder for at skabe forandringer for børn og familier i Vordingborg Kommune.

Du skal sammen med en række superdygtige kollegaer og faglige ledere arbejde med hele myndighedsspektret i den vigtige opgave med at skabe de bedste muligheder for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-14 år.

Hvad kan du forvente af os?

  • En rigtig spændende arbejdsplads med en stor grad af fleksibilitet i egen tilrettelæggelse af arbejdet
  • Fleksible arbejdstider, herunder mulighed for at arbejde på nedsat tid, så du også kan få hjemmelivet til at hænge sammen
  • Mulighed for hjemmearbejdsdage ifm. større skriveopgaver og lignende

Vordingborg Kommune har samlet myndigheds- og udføreropgaven i samme organisation og under samme ledelse. Afstanden fra beslutning til handling er derfor kort.

Gem
Vordingborg Kommune Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Rehabiliteringscenter Skovbo

Vordingborg Kommune, Langebæk

Deler du borgernes glæde, når de bliver i stand til at rejse sig fra kørestolen og kan gå ud ad døren, når de skal hjem?

Hos os arbejder du for at støtte borgerne i deres rehabilitering, og du støtter og opmuntrer borgerne, når de skal opnå nye mål i deres træning.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagt på 28 timer ugentligt med arbejde i lige/ulige weekender. Der er mulighed for, at et par af vagterne kan ligge i dagvagt.

Vi har tre forskellige afdelinger med midlertidige pladser. Du vil primært være tilknyttet én afdeling, men vi hjælper hinanden på tværs af alle afdelinger.

Hos os har vi fokus på individuelle kompetencer og kompetenceudvikling. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at dosere medicin, sårskift, kateterpleje/skyl/skift, administrering af sondeindgift m.m.

Gem
Vordingborg Kommune Pædagog søges til Ungebyen i Præstø

Vordingborg Kommune

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner?

Du skal være i stand til at møde det enkelte menneske på det kognitive niveau, de bevæger sig på, og på den måde satse på og dyrke succesoplevelserne. I centeret arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor indsatsen tilpasses den enkelte borger.

I Ungebyen vil du komme til at arbejde i et ungdomsmiljø, med alt hvad det indebærer for unge mennesker med funktionsnedsættelser. Vi møder borgerne i øjenhøjde og med fokus på deres individuelle ønsker og drømme. Ligeledes værner vi om ungdomsfællesskabet, på en faglig og reflekterende måde; Vi arbejder blandt andet med anerkendelse, deeskalerende kommunikation og konflikthåndering. Vi giver plads til forskellighederne og sørger for at alle bliver hørt.

Gem
Vordingborg Kommune Gåsetårnskolen søger pædagog/pædagogisk assistent til Ørslev Afdeling

Vordingborg Kommune

Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet? Så søger Gåsetårnskolen netop dig!

Vi søger pr. 1. september eller snarest derefter en pædagog eller en pædagogisk assistent/medhjælper til vores skole og klub i Ørslev.

Du lykkes på Gåsetårnskolen, hvis du altid sætter barnet i centrum, hvis du er relationskompetent, og hvis du arbejder professionelt med at udvikle din praksis.

Dine opgaver vil være: Pædagogiske holdtimer i indskoling, bl.a. i fagene H/D og idræt, støttetimer på elev på mellemtrin, kontaktperson for elevrådet og timer i skoleklubben. Morgenåbning eller lukketimer i klub vil forekomme.

Arbejdet indebærer et tæt og forpligtende samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse. Det er derfor afgørende, at du vil være med til at indgå i et stærkt teamsamarbejde.

Gem
Vordingborg Kommune SSA – vil du arbejde med stort fokus på rehabilitering?

Vordingborg Kommune, Langebæk

Deler du borgernes glæde, når de bliver i stand til at rejse sig fra kørestolen og kan gå ud ad døren, når de skal hjem?

Hos os arbejder du for at støtte borgeren i deres rehabilitering. Du støtter og opmuntrer borgerne, når de skal opnå nye mål i deres træning.

Hos os har vi fokus på individuelle kompetencer og kompetenceudvikling. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at dosere medicin, sårskift, kateter pleje/skyl/skift, administrering af sondeindgift, tæt samarbejde og sparring med sygeplejerskerne, bestille medicin, lægekontakt, m.m. Du oplæres af en af vores sygeplejersker.

Arbejdsopgaverne løser du med et rehabiliterende sigte, både i forhold til personlig pleje og praktisk bistand. Der er mulighed for at sparre med kollegerne.