Bladt Industries A/S

Gem
Bladt Industries A/S
Site Manager

Bladt Industries A/S, Munkebo

Do you have experience with production management and can you ensure that production runs as it should, in terms of safety, finances and resources? Do you want to be part of the growth journey of an international company helping to accelerate the world's green transition to renewable energy forms? Then read more here.

Bladt Industries manufactures steel foundations and offshore substations to order for offshore wind farms worldwide. Our projects are substantial in their physical size, scope and from a financial perspective.

Bladt Industries has had production facilities at the Port of Odense since 2013, but we are now establishing new factory facilities that can produce record-breaking monopiles. The factory facilities are expected to be ready during 2022. We need a Site Manager for our factory facilities who is able to juggle many tasks at the same time and who is able to maintain an overview in stressful situations.

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Site Manager

Bladt Industries A/S, Munkebo

Har du erfaring med produktionsledelse, og kan du sikre, at produktionen kører, som den skal, både i forhold til sikkerhed, økonomi og ressourcer? Vil du være en del af vækstrejsen i en international virksomhed, der er med til at accelerere verdens grønne omstilling til vedvarende energiformer? Så læs mere her.

Bladt Industries ordreproducerer stål-fundamenter og offshore substations til havvindmølleparker over hele verden.

Bladt Industries har siden 2013 haft produktionsfaciliteter på Odense Havn, men vi etablerer nu nye fabriksfaciliteter, der kan producere rekordstore monopæle, som forventes at stå klar i løbet af 2022. I den forbindelse skal vi bruge en Site Manager, som kan have mange bolde i luften og være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Experienced Legal Secretary

Bladt Industries A/S, Aalborg, Lindø or Brøndby

Are you passionate about taking care of your own independent tasks, but also about being the “legal department's right-hand person”? You are used to being here, there and everywhere, while helping to ensure that applicable legislation, internal guidelines, and rules are complied with?

Would you like to be part of a super exciting, successful and rapidly growing international company that is a leader in its field and helps accelerate the world's green transition to renewable energy forms?

You are an ambitious, professionally competent, and experienced person who is passionate about company law and administration. You have several years of relevant professional experience as a legal secretary or as an administrative employee from a law firm, auditing firm or from a legal department in a large company.

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Erfaren Advokatsekretær

Bladt Industries A/S, Aalborg, Lindø eller Brøndby

Brænder du for at varetage egne selvstændige opgaver, men for også at være ”legal-afdelingens blæksprutte” og være her, der, alle vegne og hjælpe med at sikre, at gældende lovgivning samt interne retningslinjer og regler overholdes?

Vil du være en del af en superspændende, succesfuld og kraftigt voksende international virksomhed, der er førende inden for sit felt og med til at accelerere verdens grønne omstilling til vedvarende energiformer?

Du er en ambitiøs og fagligt kompetent og erfaren person, der brænder for selskabsret og det administrative område, og som har flere års relevant erhvervserfaring som advokatsekretær eller som administrativ medarbejder fra et advokatkontor, revisionsfirma eller fra en juridisk afdeling i en større virksomhed.

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Senior Sales Manager

Bladt Industries A/S, Aalborg, Brøndby or Munkebo

Would you like to be part of the growth journey at Bladt Industries, which is helping to accelerate the world's green transition to renewable forms of energy? Do you excel in a versatile job? Are you motivated by a natural need to always increase the quality of what you do? Does being part of a department that is constantly striving to deliver the best performance sound motivating to you? Then you might be our new colleague!

Would you like to be part of the growth journey at Bladt Industries, which is helping to accelerate the world's green transition to renewable forms of energy? Do you excel in a versatile job? Are you motivated by a natural need to always increase the quality of what you do? Does being part of a department that is constantly striving to deliver the best performance sound motivating to you? Then you might be our new colleague!

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Senior Sales Manager

Bladt Industries A/S, Aalborg, Brøndby eller Munkebo

Vil du være en del af vækstrejsen hos Bladt Industries, der er med til at accelerere verdens grønne omstilling til vedvarende energiformer? Trives du i et alsidigt job, og er du drevet af et naturligt behov for altid at højne kvaliteten i det, du laver? Lyder det motiverende at blive en del af en afdeling, som konstant stræber efter at levere de bedste præstationer? Så er du måske vores nye kollega!

Som vores nye Senior Sales Manager bliver du en del af et professionelt og erfarent team i vores salgsafdeling bestående af ca. 15 medarbejdere. Du får en central rolle i udarbejdelse af kostkalkulationer og håndtering af tekniske snitflader i vores tilbudsgivning med særligt fokus på offshore substationer.

Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S Senior Contract Manager

Bladt Industries A/S, Aalborg/Lindø/København

Kan du sikre overblikket over komplekse kontrakter uden at miste fokus på detaljen? Vil du være en del af en international virksomhed, der er med til at accelerere verdens grønne omstilling til vedvarende energiformer? Så er denne stilling som Contract Manager hos Bladt Industries måske noget for dig.

Bladt Industries leverer fundamenter og offshore substations til havvindmølleparker. Vi har projekter over hele verden i mange forskellige lande herunder bl.a. Danmark, Tyskland, England, Frankrig, USA og Taiwan. Din opgave som Senior Contract Manager bliver at have overblik over projektets kontrakter og sikre den bedst mulige eksekvering af projektet med fokus på håndtering af kontraktuelle risici og muligheder.

Gem
Bladt Industries A/S
Værkfører, Lindø

Bladt Industries A/S, Munkebo

Er du værkfører, og brænder du for god arbejdsledelse? Kan du være med til at sikre, at fremdriften i produktionen sker i rette tid og med fokus på sikkerhed og kvalitet? Vil du være en del af vækstrejsen i en international virksomhed, der er med til at accelerere verdens grønne omstilling til vedvarende energiformer? Så læs mere her.

Bladt Industries har siden 2013 haft produktionsfaciliteter på Odense Havn, men vi etablerer nu nye fabriksfaciliteter, der kan producere rekordstore monopæle, som forventes at stå klar i løbet af 2022. I den forbindelse skal vi bruge to værkfører, som vil få arbejdssted på Lindø og reference til Site Manager. Opgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Arbejdsledelse og planlægning af arbejdet i produktionen
  • Uddelegering af arbejdsopgaver til timelønnede medarbejdere
  • Godkendelse af timeregistreringer fra medarbejderne i det tildelte team
Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Foreman, Lindø

Bladt Industries A/S, Munkebo

Are you a Foreman? Do you want to be part of the growth journey of an international company helping to accelerate the world's green transition to renewable energy forms? Then keep reading.

We have had production facilities at the Port of Odense since 2013, but we are currently establishing new factory facilities capable of producing record-breaking monopiles. These facilities are expected to be operational in 2022. As part of our expansion, we require additional Foremen whose responsibilities will include the following:

  • People Management and planning of the work in our production
  • Delegation of tasks to blue collars
  • Approval of time registrations from employees in the assigned team
Bladt Industries A/S
Gem
Bladt Industries A/S
Payroll Assistant

Bladt Industries A/S, Aalborg or Lindø

Are you looking for a job with a great deal of responsibility and daily challenges, and do you have experience with payroll administration? Do you want to work in a large and exciting international company that has both hourly paid and salaried employees, as well as employees who are covered by collective agreements and employees who are stationed abroad?

For a newly created position as Payroll Assistant, you will, together with the department's other two experienced Payroll Assistants, take care of the salary payment for our employees. Your primary area of responsibility will be payroll processing for our hourly-paid employees. In addition, there will be various accounting tasks. With your skills and experience, you will set up the company, the work processes, and create your own everyday life.

Bladt Industries A/S