Skattestyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Lærerig og udfordrende arbejdsplads når man kommer udefra. Muligheder for kurser, efteruddannelse, gode muligheder for sparring og prøve forskellige arbejdsområder. Den enhed jeg er i er vidensdeling og sparring en stor del af vores arbejdsdag som også fører nogle gode relationer til kollegaer med sig. Kan varmt anbefales som arbejdssted

Negativ kommentar

At man som elev ikke nødvendigvis er sikret en ansættelse når man er lært op i de områder der er i enheden.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Man anerkendes nogengange for godt arbejde og direkte ledelse forsøger at skabe et vækstmiljø. Der kan være mulighed for udvikling og opkvalificering.

Negativ kommentar

Desværre er øvre ledelse hos Skattestyrelsen Ringkøbing gennemsyret af micromanagement, magtsyge og manglende procesforståelse. Gode medarbejdere køres over med høj opgave belastning og offentlig udskamning på fællesmøder. Mange dygtige kolleger søger væk og nye ansatte finder også hurtigt en vej ud igen, det skaber en negativ svigdørseffekt med minimal arbejdsglæde til følge. Opgaver kan ikke løses da oplæring skal prioriteres hele tiden. Styringen af samfundsvigtige opgaver virker rodet og uigennemtænkt og ofte fås en oplevelse af at løsningen skal være her og nu, uden at den bedste løsning i den givne situation er analyseret. For mange her og nu situationer, for få kompetencer til at løfte opgaverne.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Har aldrig før i mit lange karriereforløb oplevet så forfærdeligt et arbejdsmiljø som hos Skattestyrelsen i Ringkøbing. Det er en svingdør af folk der siger op og nye der kommer ind og dette kun grundet topledelsen som leder med magt og frygt. Man må ikke have sin egen mening og de kvalifikationer man bliver ansat på får man ikke lov til at udnytte på denne helt forfærdelige arbejdsplads i Ringkøbing. Den øverste leder burde afskediges.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Meget formelt arbejdsplads med ledelserhierarkiet. Micromanagement i en høj grade. Ejerskab af sit arbejde, nej. Teamledere vil tage alt kredit og spørger ikke medarbejdere om deres mening. Virkelig bureaukratisk et sted.

Evaluering

Positiv kommentar

Flinke kolleger, gode arbejdstider.

Negativ kommentar

Elendig ledelse, det rene kaos. En organisation i frit fald. Opgaver går i ring og sander til, ingen træffer beslutninger.

Evaluering

Positiv kommentar

God løn for et nemt og hyggeligt arbejde. Rart hvis man kan lide at snage i andres privatliv på diverse sociale medier m.v. for at finde noget at "knalde" dem for. Ingen stress.

Negativ kommentar

Etisk helt hen i vejret, da fokus og kompetencer desværre primært til at gå efter de helt små "fisk" i stedet for de rigtige skattesvindlere. Desværre var min samvittighed ikke til at jagte uskyldige skatteborgere for småting - vel vidende at de ikke kunne gøre ret meget ved det. Så jeg er videre.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode udviklingsmuligheder Gode arbejdsopgaver

Negativ kommentar

Meget hurtigt negativ stemning

Evaluering

Positiv kommentar

Virkelig spændende arbejdsplads og er job, der giver virkelig god mening og er vigtigt for samfundet.

Negativ kommentar

Styrelsen er præget af dårlig ledelse, som ikke formår at skabe teamwork. De få dygtige ledere, der kommer ind er hurtige til at søge ud af styrelsen igen - hvilket er meget ærgerligt.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelsen lytter ikke til medarbejderne

Evaluering

Positiv kommentar

Der er et rigtigt godt socialt miljø iblandt de almindelige medarbejdere og de enkelte ledere i enhederne. Gode muligheder for at tilpasse arbejdet med familielivet og en nogenlunde mulighed for at blive belønnet for at gøre en ekstra indsats. Der er også gode muligheder for med tiden, at søge over i andre enheder / på andre arbejdsopgaver og dermed prøve noget nyt.

Negativ kommentar

Den øverste ledelse er helt utroværdig og tilsyneladende ligeglade med deres medarbejdere. Der er rigtigt mange gamle medarbejdere der er "vokset op" i systemet, hvilket desværre er meget mærkbart og gør det næremest umuligt at komme igennem med forandringer. Det er en meget bureaukratisk arbejdsplads, der har et skema og en regel for nærmest alt, hvilket vil sige at du for en stor del, vil komme til at bruge tiden på nogle ting som ikke bidrager til løsningen af din opgave.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kolleger og masser af faglig udfordring

Negativ kommentar

For mange omstruktureringer der ødelægger driften

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kolleger og stor følelse af at være en del af en vigtig opgave.

Negativ kommentar

Virkelig dårlig ledelse mange steder. Helt utroværdig topledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og dygtige kollegaer

Negativ kommentar

Håbløs ledelse som bliver værre og værre jo tættere på ministeren man kommer.

Evaluering

Positiv kommentar

Du bliver anerkendt for dit arbejde. Jo mere du yder jo mere anerkendelse får du.

Negativ kommentar

Der er begyndt at komme den helt nye generation direkte fra studiet og desværre er der nogle blandt dem, der ikke har respekt og en almen forståelse for, hvordan man skal opføre sig på en arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Fleksibilitet, anerkendelse, hjælpsomhed, god tone

Negativ kommentar

At regeringen flytter den bedste arbejdsplads jeg har haft og at det er for langt at flytte med for 99% af os.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er rigtig mange muligheder for at flytte rundt i organisationen rmed lave karriereskift. Der er en god kultur på medarbejderniveau. Størrelsen på organisationen gør også, at man kan få opgaver, som har stor betydning.

Negativ kommentar

Lønfremgang igennem tillægsrunden er meget begrænset, da der er sat meget få midler af. Det betyder, at det er MEGET svært at lønudvikle.

Evaluering

Positiv kommentar

God work-life balance. God ledelse (Vurdering i SKAT).

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsopgaver, muligheder for selvudvikling, man er en del af en samfundsøkonomisk arbejdsplads og sit arbejde har stor betydning for samfundet

Negativ kommentar

Det kan sommetider føles som om, at nærmeste leder og øverste leder taler forskellige sprog, og man lytter ikke til de menige medarbejdere i driften - man lytter mere til DJØF'ernes statistik

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk fællesskabsfølelse og pionerånd blandt kollegaerne, hvor alle i stor grad brænder for at løse opgaverne på bedst mulige måde.

Negativ kommentar

Der sker for tit ændringer i organisering og processer som kan påvirke kvaliteten af arbejdet der udføres.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde og gode kolleger

Negativ kommentar

Et alt for dybt ledelseshierarki med talent for ansvarsforflygtigelse

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende opgaver, gode kollegaer. en organisation med masser af muligheder

Negativ kommentar

Det er en stor organisation med mange beslutningsveje. Men det er under kraftig justering med etableringen af det nye skattevæsen.

Evaluering

Positiv kommentar

Stor work-life balance. Frihed under ansvar. Positivt arbejdsmiljø. Anerkendende og inddragende ledelsesstil.

Negativ kommentar

Processer ændres for ofte. Ledelsen mangler mod til at stå ved deres beslutninger. Mangler overordnet fokus på fastholdelse og motivation af medarbejdere i en stor forandringstid.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode arbejdsvilkår og godt arbejdsmiljø

Negativ kommentar

Langt til beslutningstagning, ikke så meget udvikling og udfordring i jobbet, karrieremuligheder er der heller ikke så mange af med mindre man vil være leder engang

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed under ansvar. Fleksible arbejdstider. Gode kollegaer.

Negativ kommentar

Inkompetent ledelse på alle niveauer. Løn under gennemsnit. Dårlige karrieremuligheder.