Claire Group A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger og godt fællesskab. Føles nærmere som familie. Frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Fraværende ledelse. Manglende klare mål. Manglende fokus på udvikling.