SKIOLD A/S

SKIOLD er førende leverandør af innovative løsninger og udstyr, der dækker den komplette værdikæde fra mark til husdyr, til landbrug, foderproduktion og håndtering og forarbejdning af korn og frø. Vi bestræber os på at integrere de globale mål for en bæredygtig verden i vores løsninger og produkter med mindst mulig miljøpåvirkning.

Komplet leverandør i mere end et århundrede

Siden 1877 har SKIOLD specialiseret sig i udvikling, produktion og installation af:

  • frørensning og -forarbejdning
  • kornopbevaring og håndtering
  • fodermøller til dyrefoder
  • fjerkræudstyr og -stalde
  • komplette svinestalde

hvor omhu, troværdighed og godt håndværk altid har haft første prioritet i alle faser: Udvikling, design, produktion, salg, levering, montage og service.

Dedikation & engagement

Dine kolleger hos SKIOLD er dedikerede og sætter en ære i at yde service og give kunderne den bedste oplevelse hver gang. Som medarbejder hos SKIOLD bliver du en del af en arbejdsplads, der er præget af stor vilje til at lykkes gennem engagement og hjælpsomhed, og hvor hverdagen fungerer i samarbejde med SKIOLDs andre afdelinger og datterselskaber i både ind- og udland. Omgangstonen er uhøjtidelig og præget af godt humør, selv om der er pres på.