DEKO p|s

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Ny ledelse der ikke fungerer optimalt med en jeg bestemmer og dine input dur ikke kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolegaer

Negativ kommentar

Nyere ledelse i mange afdelinger som ikke fungere optimalt