Copenhagen Business School

Evaluering

Positiv kommentar

Der er meget stor forskel på arbejdsmiljøet på de forskellige institutter. Jeg har været ansat på tre forskellige institutter, og især på det ene institut var der god ledelse og god sparring med min nærmeste chef og samarbejdet med det videnskabelige personale fungerede rigtig godt.

Negativ kommentar

På et af de andre institutter, oplevede jeg et rigtig dårligt samarbejde med ledelsen og dårligt kollegialt fællesskab. Der var dagligt chikanerier, mobning og grim tale - både mellem lederne og mellem lederne og medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsmiljø/kultur. Man værner om hinanden

Negativ kommentar

Man bliver oftest overset, hvis man ikke er god til fremhæve sig selv. Svært at videreuddanne sig hvis ikke ledlesen kan se det helt præcise formål, og man derfor kan blive lidt fastlåst i den samme stilling.

Evaluering

Positiv kommentar

Mulighed for at udvikle sig og få mere ansvar

Negativ kommentar

Til tider fraværende ledere (for meget laissez faire-ledelse) og langsomme processer

Evaluering

Positiv kommentar

Der var nogle empatiske medarbejdere.

Negativ kommentar

Der var en generel manglende kommunikation på arbejdspladsen, som gjorde en sneboldseffekt af dårligt arbejdsmiljø (stress og sladder var hyppigt) og dårlige arbejdsopgaver.

Evaluering

Positiv kommentar

Generelt gode arbejdsforhold på institutniveau og gode muligheder for at planlægge og udføre sit arbejde.

Negativ kommentar

Topledelsen på CBS inddrager slet ikke medarbejderne i beslutningsprocesserne, så det er topstyring af værste skuffe.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget afslappet

Negativ kommentar

Man kan bleve modarbejdet

Evaluering

Positiv kommentar

Mødte kun søde, hjælpsomme kolleger - det være sig både TAP'er og VIP'er. En arbejdsplads der er god til at styrke sociale relationer, og hvor man er god til at hygge.

Negativ kommentar

CBS er en stor arbejdsplads. Den kritik der følger her, er specifik vedr.den afdeling, hvor jeg var ansat. Urolig afdeling: Opsigelser og langtidssygemeldinger (stress) var dagligdag. Ingen oplæring til nye medarbejdere. Nærmeste leder benytter sig af "divide and conquer" princippet, hvilket sikkert er udemærket, hvis man er på a-holdet, men knap så fedt, hvis man er på b-holdet. I en konkurrence mod bunden og næste stress-sygemelding kommer man på a-holdet, ved konsekvent at tage ja-hatten på, uanset om man så må sidde til midnat og forberede møder, tjekke mails i weekender og ferier mm. Ledelsen er bekendt med problemet, der har stået på i flere år (nærmeste leder dog relativ ny). Overfladiske tiltag, som skal give indtryk af, at stress-rpoblematikken tages seriøst f.eks. seminar m. erhvervspsykolog. Dog aldrig sket opølgning/implementering fra seminaret - hertil strak ledelsens velvilje sig ikke. Kritik af arbejdsmiljø stemples som brok. Kan ikke anbefale som arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er gode personlige udviklingsmuligheder, både med efteruddannelse og jobskift i organisationen. Der er jævnligt interessante oplæg og aktiviteter hele organisationen inviteres til at deltage i.

Negativ kommentar

Der er en arbjedsplads med udpræget holdningshierakier. VIP'erne (det videnskablige personale), føler sig mere værd og til tider udtrykker dette, end TAP'erne (teknisk, administrativt personale). Ledelsen er bevidst om og forsøger at gøre noget ved det. Det er en 'tung', kompliceret organisation at arbejde i. Som udefrakommende er det et meget indforstået og til tider sammenspist universitetsmiljø.