Systemate

Vi er en stor flok glade kollegaer på godt og vel 100 IT-entusiaster.

80% af vores samlede arbejdsstyrke arbejder direkte med softwareudvikling, og derfor tør vi godt sige, at softwareudvikling er 100% i fokus hos Systemate.

Når du møder os, vil du opleve en stor flok passionerede og entusiastiske kollegaer, der tager et fælles ansvar for altid at udvikle den bedst mulige softwareløsning. Vi nyder hele tiden at blive dygtigere sammen og at holde den faglige fane højt. Hos Systemate bliver intern vidensdeling og faglig udvikling derfor prioriteret enormt højt.

Vores løsninger er komplekse, innovative og bidrager til dansk kritisk infrastruktur

Forsyningsbranchen omfatter bl.a. vand, varme, el og affaldshåndtering, hvor Systemate har mange års erfaring i at udvikle omfattende løsninger til både affaldssortering, genanvendelse af affald og til elmarkedet og energiforsyning.

Vi arbejder inden for et meget specifikt domæne, hvilket betyder at vores medarbejder opbygger et ualmindeligt højt kompetence- og vidensniveau inden for området. Til gengæld har vi mange forskelligartede projekter med forskellige roller og metoder, som det er muligt at være en del af.

Grøn software til forsyningsbranchen

Størstedelen af de softwareløsninger som vi udvikler, understøtter desuden Danmarks omstilling til grøn og vedvarende energi, samt klimamålet om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Vi udvikler blandt andet systemer til håndtering og genanvendelse af returpant og elskrot, prissætning og afregning af elkunder, markedskommunikation på elmarkedet, samt de systemer, der skal håndtere og visualisere de enorme mængder el-data, der vil danne videns-fundamentet for omstillingen til 100% grøn energi.

Vi udvikler desuden software, der sikrer den balance mellem produktion og forbrug i elnettet, der i høj grad besværliggøres af de flygtige grønne energikilder. Balance i elnettet er kritisk, da den sørger for, at den elektriske spænding holdes, hvilket sikrer forsyningssikkerheden.

Det er vigtigt at have det sjovt sammen

Hos Systemate elsker vi at have det sjovt med hinanden. Vi forstår vigtigheden af, at vi kender hinanden uden for kontorets seriøse rammer og gør derfor utrolig meget ud af at skabe nogle fede og anderledes sociale personalearrangementer, som alle har lyst til at deltage i. Vi er alle forskellige, og derfor er vores arrangementer det samme. Vi holder alt fra quizzer, konkurrencer og fredagsbare til faglige hyggeprojekter, og håber på den måde, der er noget, enhver kunne have lyst til at deltage i.

Formålet er nemlig frem for alt, at vi har det sjovt sammen, og at vi lærer hinanden at kende. Dermed skaber vi det sociale fundament for et endnu tættere sammenhold i organisationen – både inden for og uden for arbejdstiden.