Frederiksberg Kommune

Gem
Frederiksberg Kommune Pædagogmedhjælpere søges til eftermiddagstilbuddet ved Skolen på Grundtvigsvej

Frederiksberg Kommune

Ser du et potentiale i at tænke leg og læring sammen, i eftermiddagstilbuddet ved Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole: Skolen på Grundtvigsvej? Skolen bygges op nedefra med en ny 0. årgang hvert år og bliver med tiden på størrelse med de øvrige folkeskoler i kommunen.

Skolens eftermiddagstilbud kobles tæt sammen med skoletilbuddet, så der kan skabes sammenhæng i den hele skoledag for børnene.

Vi forventer, at du:

  • Ønsker at deltage aktivt i udviklingen af et pædagogisk miljø, hvor skole og fritid integreres
  • Er i stand til at motivere og inspirere børn
  • Elsker at lege og formår at få børnene med i legen
  • Er fuld af god energi, overskud og godt humør
Gem
Frederiksberg Kommune Dygtig og inspirerende klubassistent med søges til Klub Kometen

Frederiksberg Kommune

Klub Kometen er en del af Skolen på Grundtvigsvej. Det pædagogiske udgangspunkt på Skolen på Grundtvigsvej er, at alle børn har særlige behov, særlige talenter og har ret til at indgå i fællesskabet. Dette fordrer, at skolen ser det enkelte barn som unikt, og understøtter barnet i at udfolde og udvikle sig.

Vi forventer, at du:

  • Er i stand til at motivere og inspirere børn
  • Er fuld af god energi, overskud og godt humør
  • Har idéer og kompetencer til at tilbyde spændende og indbydende fritidsværksteder for børn og unge.
  • Har bevægelses- og svømmekompetencer.
Gem
Frederiksberg Kommune Social- og sundhedsassistent til Frederiksberg Hjemmepleje til aftenvagt

Frederiksberg Kommune

Vi ved, at du som social- og sundhedsassistent har rigtig gode muligheder for at finde job. Lad os overbevise dig om, hvorfor Frederiksberg Hjemmepleje skal være din nye arbejdsplads.

Du kommer til at spille en vigtig rolle i at styrke det sammenhængende borgerforløb, så borgerne i Frederiksberg Kommune oplever at få den helt rette og koordinerede hjælp og pleje af høj kvalitet.

Du får ro til at udføre dine opgaver omkring borgeren i de enkelte hjem og får mulighed for at se den forskel, du gør for borgerens livskvalitet, da du typisk følger borgeren gennem et helt forløb.

Du får også masser af frisk luft og cykelkilometer i benene imellem borgerbesøgene.

Du vil få nøje tilrettelagt introduktion og oplæring samt en mentor.

Gem
Frederiksberg Kommune Du er den pædagog, vi savner!

Frederiksberg Kommune

Er du pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde med aldersgruppen 2,10 -3,5 år? Så er det dig, vi søger til vores mellemgruppe Noderne.

Børnehuset Harmonien er en integreret og selvejende musik-, bevægelse- og naturinstitution, og lige nu har vi 48 vuggestuebørn, 10 børnehavebørn i en småbørnsgruppe (Noderne), samt 35 børnehavebørn i skovbørnehaven. Vores skovbørnehave ligger i Svaneparken i Birkerød, mens resten af institutionen holder til på Mariendalsvej 24 på Frederiksberg. Pt. er Noderne dog i udflytterdelen med skovgruppen frem til ca. 1.1.2023, hvor du skal forvente, at gruppen flytter tilbage på Mariendalsvej.

Noderne har mellem 2 og 3 voksne tilknyttet gruppen afhængig af børnetallet. Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, der er en positiv intention bag enhver adfærd.

Gem
Frederiksberg Kommune Er du til bål, sang og kaniner? Børneuniverset søger en pædagog til børnehaven og én til vuggestuen

Frederiksberg Kommune

Børn er dejlige! Og i Børneuniverset har vi næsten 150 af dem fordelt på 4 børnehavestuer og 6 vuggestuestuer. Vi søger nu et par friske og fagligt stolte pædagoger eller pædagogiske assistenter til at være en del af en stærk medarbejdergruppe.

Hvis det er dig, håber vi, at du er nysgerrig, er vild med en alsidig hverdag og smiler ved muligheden for at blive udfordret og udviklet fagligt såvel som menneskeligt. I Børneuniverset lægger vi vægt på god leg, gode venskaber og trygge voksne. Vi prioriterer udelivet hele året, så børnene oplever og sanser både sol, sne og regn. Vi har både kaniner, vandrende pinde, fisk, kongosnegle og lige nu også haletudser. Vi udforsker kultur med bl.a. gæster udefra, vi har vores eget teater-rum og værksted, og vi tager ofte ud af huset og oplever natur, musik eller ser teater.

Gem
Frederiksberg Kommune Tandplejer/klinikassistent til tandreguleringen i Frederiksberg Kommunes Tandpleje

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes Tandpleje for Børn- og Unge søger tandplejer/klinikassistent til fastansættelse fire til fem dage om ugen på vores tandreguleringsafdeling.
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest.

Vi søger en dygtig og engageret tandplejer/klinikassistent med orto-erfaring, som har lyst til og interesse i at arbejde med børn og unge.

Vi lægger vægt på godt humør, at du er ansvarsbevidst, har overblik, at du evner og har lyst til at arbejde selvstændigt, samt at du ønsker at udvikle dine faglige kompetencer og være en del af hele tandplejeteamet.

Vi er et team, hvor sparring og godt kollegialt samarbejde har stor betydning for vores daglige arbejde.

Gem
Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE SØGER FAGLIG DYGTIG OG NYTÆNKENDE PLEJEFAMILIE

Frederiksberg Kommune

Sagen drejer sig om 10-årig dreng som aktuelt opholder sig på døgninstitution. Der er truffet beslutning om at barnet skal tilbydes ophold i den rette plejefamilie med henblik på at være anbragt for barndommen ud.

Barnet har især brug for tid til at få tillid til og tryghed ved nye mennesker. For at hjælpe dette på vej, er det af stor betydning, at hans struktur følges. Han har et udpræget behov for stabilitet og forudsigelighed, samt at blive mødt af voksne der er i low arousel. Når dette imødekommes, trives han og udviser ingen eller begrænset selvskade/udadreagerende adfærd.

Frederiksberg Kommune forestiller sig, at der vil skulle gøres et stort forarbejde for at sikre de mest optimale forhold for barnet og for plejefamilien.

Gem
Frederiksberg Kommune Mariendal vuggestue søger pædagog fuldtid

Frederiksberg Kommune

Lyset, der spiller i børnenes silkemalerier i vinduerne. En bakke med sand, man kan tegne i og røre ved. Udstillinger med sommerfugle, skyer og figurer, man selv har lavet.

Det er både smukt, sjovt og lærerigt at være barn i Mariendal – og det er de voksnes fortjeneste.

Nu søger vi en pædagog til vores vuggestueafdeling den 15. august.

Vi er en kombineret institution normeret til i alt 80 vuggestue- og børnehavebørn. Vi er inspireret af Reggio Emilias pædagogiske principper, hvor vi med bl.a. malerværksteder, udstillinger og teater synliggør, italesætter og dokumenterer det, det enkelte barn skaber, og måden det er skabt på. Respekten og indlevelsen i barnets skaberproces er vigtig for barnet og for vores faglige udvikling.

Gem
Frederiksberg Kommune Bakspejlet – Frederiksberg Kommunes samvær og aktivitetstilbud (aftendelen) for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Frederiksberg Kommune

Bakspejlet søger en medarbejder. Den ledige stilling ligger på 25,5 time pr. uge og du arbejder mellem 3-4 aftener om ugen (man-tors) i tidsrummet kl. 14.30-21.30. Der er også enkelte arrangementer på fredage, ca. 4 om året. Du vil i stillingen, skulle deltage i en sommerhustur på 4 dage sidst i august. Du er en del af et fast team på tre medarbejdere, der i fællesskab er ansvarlige for tilbuddet. Dit team hører under Center For Sociale Virksomheder og vil derfor også referere til den daglige ledelse på CFSV.

Bakspejlet er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud, som har eksisteret i over 20 år. Målgruppen er voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser som alle er selvhjulpne. Mange af borgerne kender hinanden fra langt tilbage og deler mange minder sammen.

Gem
Frederiksberg Kommune Pædagog til prisvindende børnehave

Frederiksberg Kommune

Er legen mere end bare fri leg og er kreativitet meget andet end maling og papirklip? Er sunde relationer mere end én bedste ven og børnefællesskaber mere end blot at sidde i samme rum? Så er Børneambassaden helt sikkert noget for dig!

Vi arbejder blandt andet målrettet med at få integreret sprog-arbejdet i alle vores pædagogiske rutiner og med klare, tydelige læringsmiljøer, der kan afkodes af børnene. Vi øver os på at gøre klar til dagen efter, i stedet for at rydde op, og inddrager børnene så meget, vi kan.

Vi er sindssygt dygtige til at arbejde med læreplaner og til at planlægge indholdsrige aktiviteter for børnene, men mest af alt, er vi en institution, som eksisterer efter mottoet: ”hvis det er godt for børnene, er det en god idé”.