Frederiksberg Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

min første ansættelse så jeg lærte meget heraf og at arbejde i en politisk organisation

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige og søde kolleger, som gør sig umage.

Negativ kommentar

Meget topstyret arbejdsplads med en stor grad af kontrol fra ledelse og begrænset tillid til medarbejderne. Stort set intet fokus på arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde mellem ledelses- og medarbejderside. Man tænker ikke dette ind som et parameter ift. fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og det kan mærkes! Det politiske niveau nyder langt større fokus end det personalemæssige.

Evaluering

Positiv kommentar

Hjælpsomme kollegaer.

Negativ kommentar

Ledelse med meget stort kontrolbehov. Udviser ringe tillid til medarbejderne, som er overbebyrdede og går ned med stress på stribe.

Evaluering

Positiv kommentar

Frisk luft, mulighed for fokuseret borgertid, lydhør ledelse, mulighed for særlige hensynstagen. Hjemmeplejen er efter min mening en stor organisation men med meget kort til toppen og dermed lydhørhed.

Negativ kommentar

En stor organisation tager det tid at gennemskue, og det kan godt være lidt overvældende - måske kunne det være bedre struktureret. Alle er dog rare til at svare på spørgsmål, men ville være rart hvis ikke jeg skulle stille helt så mange :-)

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig godt kollegial miljø

Negativ kommentar

Venlig ledelse, men ikke altid professionel nok til at håndtere forskellige konflikter. Varierer selvfølgelig fra afdeling til afdeling

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer, kort transporttid, overvejende grad meningsfyldt arb.

Negativ kommentar

Meget topstyret og kontrollerende ledelse. Ringe grad af tillid ml. medarbejdere og ledelse. Ledelsen - også på højere niveau - virker meget lidt interesseret i medarbejdernes trivsel. Lav grad af inddragelse. Har oplevet gentagende fyringer af medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Tæt på ledelsen og gode forhold i øvrigt.! Stor opbakning ved sygdom o.l

Negativ kommentar

Topstyret

Evaluering

Positiv kommentar

Tæt på offentlig transport.

Negativ kommentar

Utrolig dårlig ledelse og arbejdsmiljø. Ingen anerkendelse for ekstraordinær indsats. Løntrykkende. Manglende indgriben fra ledelsens side i forhold til særligt det dårlige arbejdsmiljø. På grund af beliggenheden har de nemt ved at ansætte nye folk, så der er ingen interesse i at fastholde en ellers dygtig medarbejder, der bliver ramt eller går ned pga. det dårlige miljø. Ligeledes ift. løn. Du kan godt forvente at gå ned i løn i forhold til tidligere arbejdspladser, hvis du opnår ansættelse. Kan på INGEN måde anbefale Frederiksberg Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

En dejlig by at arbejde I, det er trods alt Frederiksberg.

Negativ kommentar

Manglende respekt for at det er voksne mennesker der arbejder der.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er ikke sådan i hele Frederiksberg Kommune.

Negativ kommentar

I mit arbejde i Frederiksberg Kommune oplevede vi meget dårligt arbejdsmiljø og gentagende problemer med ledelsen. Generelt var der stor medarbejderutilfredshed, meget sygdom og lille grad af tiltro fra/til ledelsen. Derudover var der konstant opsigelser samt langtidssygemeldinger. Manglende anerkendelser og ingen lyst til konstruktiv dialog fra ledelse. Vil ikke anbefale nogen at arbejde i denne afdeling.

Evaluering

Positiv kommentar

Bevilger efteruddannelse og kompetenceudvikling

Negativ kommentar

Meget topstyret, den afd hvor jeg var brugte næsten ikke medarbejderes viden og kompetencer, ofte inkompetent ledelse, intern fagforening, giver usikkerhed om dens professionalisme