Solrød Kommune

Gem
Solrød Kommune Engageret leder til Genoptræningscenteret i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Vil du stå i spidsen for en dygtig gruppe medarbejdere, som brænder for sammen med borgerne at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning?

Genoptræningscenteret i Solrød Kommune søger en fagligt dygtig og engageret leder, der med afsæt i kerneopgaven og Kommunens overordnede strategi og vision vil være med til at fortsætte den gode udvikling og sikre en stabil drift i tæt samarbejde med borgerne, medarbejderne og ledelsen på området.

Genoptræningscenteret varetager en bred vifte af trænings- og rehabiliteringsindsatser til kommunens borgere. Indsatserne er ofte tværgående og indenfor alle diagnosegrupper under Sundhedslovens og Servicelovens bestemmelser. Der arbejdes i Genoptræningscenteret ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv i tilgangen til borgerne.

Gem
Solrød Kommune Medarbejdere til Den Kommunale Hjemmepleje

Solrød Kommune

Kalder alle dygtige social- og sundhedshjælpere, samt social- og sundhedsassistenter!

Brænder du for at gøre en forskel for vores ældre borgere og har du lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor tid til borgerne, faglig udvikling samt tværfagligt samarbejde er i fokus?

I Solrød Kommune er vi i rivende udvikling og Den Kommunale Hjemmepleje er ingen undtagelse. Som i resten af landet får vi flere, særligt ældre og komplekse borgere, der har brug for vores pleje, omsorg og støtte.

Her går vi op i, at hele vores Ældre- og sundhedsområde arbejder sammen på tværs, for at finde de gode løsninger samt spiller hinanden gode. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus, og hvor vi står sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil du opleve en arbejdsplads, der har fokus på faglighed, kompetenceudvikling og delegering.

Gem
Solrød Kommune Datastærk BI-konsulent

Solrød Kommune

Er du analytisk stærk og brænder du for datadrevet udvikling? Motiveres du af et ambitiøst fagligt miljø, hvor du har indflydelse og ansvar for løsningerne? Og er du personen, der kan udvikle og implementere vores ledelsesinformation? Så er du måske vores nye datastærke BI-konsulent.

Vi har implementeret KMD's ledelsesinformation og har været i gang de sidste 3 år. Vi mangler en datastærk BI-konsulent, der kan fortsætte arbejdet, da vores kollega er blevet ansat i en privat virksomhed.

Dine arbejdsopgaver

 • Udvikling og vedligeholdelse af nye og eksisterende ledelsesinformationer herunder KMD Insight og Excel.
 • Skabe sammenhænge på tværs af data, fagområder og ledelseslag.
 • Udarbejdelse, præsentation og forankring af ledelsesinformation.
Gem
Solrød Kommune En af vores dygtige psykologer skal flytte til Jylland, så nu har du mulighed for at komme med på holdet.

Solrød Kommune

Har du mod på at træde ind i en organisation, hvor der er sat gang i en vigtig faglig udviklingsrejse i en veldrevet kommune? Vi søger en psykolog, som er fagligt og metodisk velfunderet, og som har erfaring med at arbejde i kommunalt regi. Vi værner om vores forskellige faglige baggrunde og søger en teamplayer, der vil være med til at bringe kvaliteten i vores forskelligheder i spil. Hvis det er dig, så er du måske vores nye kollega?

Dit team vil bestå af dig og en anden familiepsykolog. Familiepsykologerne er en del af et samlet foranstaltningsteam, som består af 6 andre kollegaer.

Der er tale om en bred vifte af problemstillinger: Belastende livsomstændigheder, udviklings- og identitetsmæssige vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser, misbrug, skilsmisse eller psykisk sygdom i familien m.m.

Gem
Solrød Kommune Opnormering: Kom og bliv en del af vores nyoprettede Modtagelsesteam i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Har du mod på at træde ind i en organisation, hvor der er sat gang i en vigtig faglig udviklingsrejse i en veldrevet kommune? Vi ønsker os en kollega, som er fagligt og analytisk velfunderet, og som har erfaring med at arbejde i en modtagelse. Her skal man have de rette kompetencer, til at kunne bevare overblikket og sikre den rette prioritering i en travl og til tider uforudsigelig hverdag. Endvidere arbejder vi med, at vi sammen gør en forskel så vi sikrer, at alle borgere og samarbejdspartnere får den rette indsats, og til den rette tid. Kan du se dig selv i denne funktion, så er du måske lige den kollega, vi venter på?

Modtagelsens primære opgave er, at sikre rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger samt professionel håndtering af alle ansøgninger og henvendelser med henblik på at vurdere behovet for særlig støtte efter Serviceloven kapitel 11.

Gem
Solrød Kommune Proaktiv Trafikmedarbejder med evner for kommunikation og samarbejde - Genopslag

Solrød Kommune

Har du lyst til et spændende job med stor variation, spændende opgaver og et stort ansvar? Brænder du for trafik, veje og dialog med borgere, så er du den oplagte kandidat til stillingen som trafikmedarbejder i team Vej og GIS i Solrød Kommune.

Vi søger en ny kollega til at medvirke til at løse en bred portefølje af opgaver inden for infrastruktur, vej og trafik. Vi søger en trafikmedarbejder, som har interesse for at løse trafikale udfordringer i samspil med borgere og entreprenører for at finde frem til den bedste løsning.

Dine opgaver vil overvejende være:

 • Medlem i Bo Trygt-samarbejdets arbejdsgruppe
 • Håndtering af borgerhenvendelser
 • Stedfæstelse i Vejman.dk
 • Superbruger af Uheldsportalen
 • Trafiktællinger
 • Godkendelse og kontakt med politi vedrørende skilteplaner
Gem
Solrød Kommune Leder til daginstitutionen Regnskoven i Havdrup

Solrød Kommune, Havdrup

Ambitiøs og faglig stærk leder søges til en integreret institution i Solrød Kommune.

Er du en leder, der brænder for pædagogisk udvikling, personaleledelse og teamsamarbejde, så er denne stilling måske noget for dig.

Her vil du som leder af Regnskoven:

 • have ansvaret for 40 vuggestuebørn og 98 børnehavebørn
 • få mulighed for at sætte pædagogisk og ledelsesmæssig retning sammen med ledelsesteam og personale
 • bidrage til et godt samarbejde med forældrebestyrelsen og forældregruppen
 • Indgå i og bidrage til lederfællesskabet ”Dagtilbud Solrød”

I Solrød Kommune har vi et forpligtende lederfællesskab. Du er selvfølgelig leder af institutionen Regnskoven med ansvar for budget, personale og forældrebestyrelse; men derudover indgår du i et forpligtigende samarbejde omkring ledelse og udvikling af daginstitutionsområdet i Solrød Kommune.

Gem
Solrød Kommune Administrativ medarbejder til Børn og Ungeområdet i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Børn og Ungerådgivningen i Solrød Kommune søger en imødekommende administrativ medarbejder, der er initiativrig og har lyst til at understøtte og hjælpe på tværs af afdelingen.

Dine arbejdsopgaver vil være mangeartede, men dine primære arbejdsopgaver bliver at tage god imod borgerne både ved personligt fremmøde til Børn og Unge Rådgivningen, men også via telefonbetjening. Du vil i samarbejde med en kollega blive Børn og Unge Rådgivningens ansigt ud ad til, så det er vigtigt, at du trives med borgerkontakt og leverer en god service og hjælp til alle, der har sin gang i Børn og Unge Rådgivningen.

Du vil få en nøglefunktion i afdelingen, hvor service og hjælpsomhed er afgørende. Det er vigtigt, du træder til, når der opstår ad hoc-opgaver, som skal løses nu og her.

Gem
Solrød Kommune Digital formidler til DIT Bibliotek og Kulturhus

Solrød Kommune

Elsker du kultur og har en stor viden om digitale teknologier og vil du arbejde i spændingsfeltet mellem kultur og IT? Så har du lige nu en unik mulighed for at kombinere begge interesser i et levende kulturhus med søde og dygtige kollegaer og engagerede brugere i alle aldre.

Solrød Bibliotek og Kulturhus søger nemlig en ny kollega med en stærk IT-profil og lyst til at være med til at styrke og videreudvikle positionen som Solrød Kommunes mest benyttede kulturinstitution.

Dine opgaver:

 • Udvikle og afholde aktiviteter, workshops og undervisningsforløb for børn, unge og voksne i Solrød (f.eks. digitale læsekredse, kode-workshops for børn, e-gaming turneringer og IT-undervisning i MitID)
 • Lede eller indgå i projekter, som skal støtte Solrøds borgere og dine kollegaer i deres digitale transformation og få vores biblioteks- og kulturtilbud ud over rampen.
Gem
Solrød Kommune Fast vikar til Børnenes Idrætshus

Solrød Kommune

Vil du være medskaber af Solrøds største institution, med en tydelig pædagogisk idrætsprofil, så har vi brug for dig!

Vi søger en fast vikar 30 timer ugentligt – med mulighed for supplerende timer – til hele huset pr. 1.7.22 eller hurtigst muligt.

I Børnenes Idrætshus skal det være sjovt at være barn. Vi stimulerer børns tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring, gennem idræt, leg og bevægelse.

Børnenes Idrætshus er en fagligt ambitiøs integreret institution med pædagogisk idrætsprofil. Vi er normeret til 78 vuggestuebørn og 155 børnehavebørn. Vores nye kollega skal have erfaring, være fleksibel, samarbejdsvillig, omstillings- og udviklingsparat.