Solrød Kommune

Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo

Sådan lyder byrådets vision, og det kræver, at vi som arbejdsplads gør en ekstra indsats, der kan mærkes dér, hvor vi møder vores borgere.

Vi løfter i fællesskab og hjælper hinanden med at komme i mål på tværs af institutioner og afdelinger. Vores medarbejdere er vigtige medspillere, der har indflydelse på arbejdspladsen som helhed, og på hvordan opgaverne løses bedst muligt. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre, og vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden.

De ord indkredser vores værdier; fællesskab, bevægelse, ansvar og indflydelse. De er skabt af medarbejderne selv og er vigtige elementer for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Derfor har værdierne stor betydning for vores organisation, og når vi siger, vi tager det alvorligt, så mener vi det.

Det kommer blandt andet til udtryk i vores trivselsmåling fra 2017, der viser, at 85% af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på arbejde. Samtidig kan vi se, at vores medarbejdere yder den ekstra indsats, det kræver, for at blive det bedste sted at leve at bo. Hele 89% af borgerne er nemlig tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød Kommune, og vi kan samtidig kalde os den mest populære bosætningskommune i 2018.

Vores fælles værdier er blevet til vores helt egen Solrød-sang, som vores medarbejdere har kreeret i fællesskab. Sangen hedder 'Vi står sammen', og den fortæller en historie om sammenhold og en lyst til at gøre en positiv forskel for borgerne i Solrød Kommune.

Hvis du har lyst, kan du høre sangen nedenfor.

Solrød Kommune